Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

 

Rozhodnutie Rady 2015/2431/SZBP (PDF)    

Ekonomické sankcie EÚ voči RF (PDF)


NOVÉ SANKCIE VOČI RF (publikované 12.9.2014)

Rozšírené ekonomické sankcie EÚ voči RF (PDF)

Nariadenie č. 959/2014 (PDF)

Nariadenie č. 960/2014 (PDF)

Nariadenie č. 961/2014 (PDF)

Rozhodnutie 2014/658/SZBP (PDF)

Rozhodnutie 2014/659/SZBP (PDF)


 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (PDF)   

ROZHODNUTIE RADY 2014/512/SZBP z 31. júla o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (PDF)

 


Rozhodnutie Rady 2014/508/SZBP z 30. júla, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny - doplnenie sankčných zoznamov (8 osôb z toho 3 cronies a 3 entity) (PDF)

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 826/2014 z 30.júla, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny - doplnenie sankčných zoznamov (8 osôb z toho 3 cronies a 3 entity) (PDF)

 

  Rozhodnutie Rady 2014/507/SZBP z 30.júla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/386/SZBP o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola - zameranie na zákaz investícií na Krym ako aj obchodu (PDF) (PDF) 

 

Vykonávacie nariadenie č. 825/2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 692/2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola - zameranie na zákaz investícií na Krym ako aj obchodu (PDF)

 

Zákony

126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií (PDF)

 

 


Začiatok stránky