Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

 

           

 

Por.č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Organizácia

1

Ing.

Dušan

Jurík

Ministerstvo hospodárstva SR

2

Mgr.

Radovan Urban

Kocák

PhD., MPH

Ministerstvo hospodárstva SR

3

Ing.

Gabriela

Izáková

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

4

Ing.

Peter

Porubský

PhD.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

5

PhDr.

Karolína

Tichá

M.A., PhD.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

6

Mgr.

Andrea

Uhrínová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

7

Bc., PhDr.

Marek

Hajduk

PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

8

Mgr.

Jana

Ondrejmišková

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

9

Ing. arch.

Kamila

Gejdošová

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

10

Ing.

Jana

Rolínová

Ministerstvo životného prostredia SR

11

Ing.

Ladislav

Hegyi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12

Mgr.

Petra

Masácová

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

13

Mgr.

Barbora

Lukáčová

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

14

Arpád

Bak

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

15

Ing.

Roman

Tašký

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

16

Ing.

Martina

Lamačková

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

17

Ing.

Michal

Patúš

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

18

Ing.

Ladislav

Valach

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

19

Ing.

František

Barnáš

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

20

JUDr.

Daniela

Szélesová

Úrad Košického samosprávneho kraja

21

Mgr.

Petra

Šupáková

Združenie miest a obcí Slovenska

22

JUDr.

Milan

Galanda

Únia miest Slovenska

23

Ing.

Bibiana

Laluhová

Slovak Business Agency

24

Ing.

Juraj

Paľa

Slovenská obchodná a priemyselná komora

25

Mgr.

Ľubica

Lachká

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

26

Mgr.

Martin

Giertl

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR


Začiatok stránky