Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

Podnikatelia sa intenzívne zaujímajú o možnosti podpory aplikovaného výskumu a inovácií

19.09.2011 15:52

Podnikatelia sa intenzívne zaujímajú o možnosti podpory aplikovaného výskumu a inováciíNa pôde Ministerstva hospodárstva SR sa dnes (19. 09. 2011) konal seminár „Európske programy pre výskum, vývoj a inovácie pre firmy. Organizovala ho spoločnosť BIC Bratislava, s.r.o., v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s MH SR a MŠVVaŠ SR.


 

V úvode podujatia Štefan Vrátny z BIC Bratislava informoval o fungovaní iniciatívy Enterprise Europe Network na Slovensku, ktorá poskytuje  podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

V ďalšej časti účastníci získali prehľad o aktuálnych výzvach a programoch v Siedmom rámcovom programe EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity. Rrealistické aspekty účasti, ako aj rady a odporúčania ako sa stať úspešným žiadateľom účastníkom sprostredkovali Ivan Filus z BIC Bratislava, Dušan Janičkovič z FyzikálnehoústavuSAV a Štefan Cimbák z Prvej zváračskej, a.s. . O príprave, hodnotení a realizácii projektov EÚ a príkladoch úspešných projektov informoval opäť Ivan Filus z BIC Bratislava Filus z BIC Bratislava.

 

Možnosti programu Leonardo da Vinci predstavila Mária Paveleková z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania. Vedúci oddelenia MSP a inovácii Jozef Velebný  sprostredkoval účastníkom informácie o nástrojoch podpory ako sú  CIP - rámcový program pre konkurencieschopnosť, financovania inovačných aktíví , program JEREMIEa zdroje Inovačného fondu, n.f. Pilotný projekt Strediska patentových informácií - Patlib ako službu v oblasti ochrany práv duševného vlastníctvapredstavila Mária Harachová z Centra vedecko-technických informácií SR.

Nechýbali ani odporúčania, rady a skúsenosti úspešných účastníkov Rámcových programov EÚ v duchu motta "Zoberte si príklad z úspešných", o ktoré sa podelili Miroslav Konečný z ARDACO, a.s., Bratislava a Janka Vnenčáková z Výskumného ústavu chemických vlákien, a.s., Svit.

Aktuálnosť tém seminára podtvrdila vysoká účasť až 163 zástupcov podnikateľského sektora , najmä malých a stredných podnikov, ale aj predstaviteľov univerzít, akademických či výskumných pracovísk.

Organizátor podujatia  Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o., vzniklo v roku 1991. Zameriava sa na podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Je koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky