Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

Vedenie 2 x 400 kV Rimavská Sobota (SK) - Sajoivánka (HU)

Predmetom projektu je výstavba 2 x 400 kV vedenia medzi elektrickými stanicami Rimavská Sobota (SK) a Sajoivánka (HU). Nakoľko bude vedenie na maďarskej strane vyzbrojené dočasne len jedným poťahom, bude jeden poťah dvojitého vedenia na slovenskej strane pred zaústením do poľa č. 3 v ESt Rimavská Sobota a na poslednom kotevnom stožiari prepojený s druhým poťahom (viac informácii v priloženej brožúre (DOCX)).

Cieľom projektu je zvýšenie prenosovej kapacity medzi prenosovými sústavami Slovenska a Maďarska ako aj zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy SR na veľmi exponovanom cezhraničnom prenosovom profile v rámci východného regiónu centrálnej Európy.

Opodstatnenosť a dôležitosť výstavby projektu bola preukázaná zaradením projektu v poradí už do druhého zoznamu (PDF) projektov spoločného záujmu EU (ďalej iba „projekt PCI“) a získaním štatútu PCI. Realizácia projektov PCI sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.

Na základe žiadosti SEPS, a.s., bol začiatkom roka 2016 priznaný projektu finančný príspevok z Nástroja na prepájanie Európy (skr. CEF z angl. originálu Connecting Europe Facility) vo výške 50 % z požadovanej sumy na inžinierske a projektové činnosti a to pre časť vedenia realizovaného na území SR.

 

Aktuality:

Verejná vyhláška o začatí územného konania (PDF)

V stredu 1. marca 2017 sa uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o výstavbe nových cezhraničných 2x400 kV vedení Gabčíkovo (SK) – Gönyű (HU) – Veľký Ďur (SK) a Rimavská Sobota (SK) – Sajóivánka (HU) medzi SEPS a MAVIR, prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenskej republiky a Maďarska. Zmluva bola podpísaná predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS Miroslavom Obertom a generálnou riaditeľkou MAVIR Kamillou Csomai. Dôležitosť tohto aktu podčiarkuje aj prítomnosť najvyšších politických predstaviteľov oboch krajín. Za Slovenskú republiku to boli minister financií Peter Kažimír a minister hospodárstva Peter Žiga, za Maďarsko minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó.

Viac informácii o podpise zmluvy je možné nájsť na webovom sídle spoločnosti SEPS: http://www.sepsas.sk/TlacSpravy.asp?Kod=26&Aktualita=853

Oznámenie o verejnom prerokovaní v Rimavskej Sobote 26.1.2017 (DOCX)

Prezentácia z verejného prerokovania v Rimavskej Sobote 26.1.2017 (PPTX)

 

Užitočné odkazy:

Správa ENTSO-E TYNDP 2016

Zoznam projektov TYNDP 2016

Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy SR na obdobie rokov 2016 – 2025

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (PDF)


Začiatok stránky