Textová verzia
Streda 26. apríl 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

07.05.2015 15:15

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťažMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako záložný veriteľ pri výkone záložného práva vyhlasuje 07.05.2015 2. kolo obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na účely prevodu vlastníckeho práva k majetku záložného dlžníka DREVONA SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 35944994, so sídlom: Púchovská 6, 831 06 Bratislava. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je CNC obrábacie centrum, typ: HOMAG BAZ 211 VENTURE 20M, výrob. č. 0-201- 03-3342, r. v. 2010 a nárezové centrum s príslušenstvom HQLZMA PROFI LINE HPL 380/43/22, typ: PROFI LINE HPL 380/43/22, výrob, č.: 0-240-17-1917, r. v. 2010. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy možno podať do 30 dní odo dňa uverejnenia súťaže, t. j. do 6. júna 2015.

 

 

 

Oznámenie o vyhlásení 2. kola obchodnej verejnej súťaže (150 kB) (PDF)

Súťažné podklady (299 kB) (PDF)

Znalecký posudok (1279 kB) (PDF)

Čestné vyhlásenie uchádzača (173 kB) (PDF)

Čestné vyhlásenie uchádzača (26 kB) (DOC)

Návrh kúpnej zmluvy na CNC obrábacie centrum (245 kB) (PDF) 

Návrh kúpnej zmluvy na nárezové centrum (246 kB) (PDF)  

Návrh kúpnej zmluvy na obidva stroje spolu (248 kB) (PDF)


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky