Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

11.06.2015 13:40

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťažMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako záložný veriteľ pri výkone záložného práva vyhlasuje 11.06.2015 3. kolo obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na účely prevodu vlastníckeho práva k majetku záložného dlžníka DREVONA SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 35944994, so sídlom: Púchovská 6, 831 06 Bratislava. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je CNC obrábacie centrum, typ: HOMAG BAZ 211 VENTURE 20M, výrob. č. 0-201- 03-3342, r. v. 2010 a nárezové centrum s príslušenstvom HQLZMA PROFI LINE HPL 380/43/22, typ: PROFI LINE HPL 380/43/22, výrob, č.: 0-240-17-1917, r. v. 2010. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy možno podať do 30 dní odo dňa uverejnenia súťaže.

Oznámenie o vyhlásení 3. kola obchodnej verejnej súťaže (150 kB) (PDF) 

Súťažné podklady k 3. kolu obchodnej súťaže (2746 kB) (PDF)

Znalecký posudok (1279 kB) (PDF)

Čestné vyhlásenie uchádzača (173 kB) (PDF)

Čestné vyhlásenie uchádzača (18 kB) (DOCX)

Návrh kúpnej zmluvy CNC obrábacie centrum, ak kupujúci je platiteľom DPH (246 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy CNC obrábacie centrum, ak kupujúci nie je platiteľom DPH (246 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy CNC obrábacie centrum, ak kupujúci je zahraničným subjektom (246 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na nárezové centrum, ak kupujúci je platiteľom DPH (243 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na nárezové centrum, ak kupujúci nie je platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na nárezové centrum, ak kupujúci je zahraničným subjektom (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na obidva stroje spolu, ak kupujúci je platiteľom DPH (249 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na obidva stroje spolu, ak kupujúci nie je platiteľom DPH (249 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na obidva stroje spolu, ak kupujúci je zahraničným subjektom (249 kB) (PDF)

 


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky