Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

06.08.2015 10:03

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťažMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako záložný veriteľ pri výkone záložného práva vyhlasuje 06.08.2015 obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na účely prevodu vlastníckeho práva k majetku záložného dlžníka PROWINTECH s.r.o. „v likvidácii“ IČO: 36 646 571, J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen.

 

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú tieto stroje a zariadenia:

  • Píla na rezanie hliníkových profilov, DG 79 E111 4,5 m, výrobca: ELUMATEC DEU, výrob. č. 0799135845, rok výroby 2009 s príslušenstvom, cena určená znaleckým posudkom č. 1/2015 zo dňa 10. júla 2015 je 1.924,28 Eur bez DPH,
  • Čelná frézovačka, AF 222/00, výrobca: ELUMATEC DEU, výrobné č. 220025046, rok výroby 2009 s príslušenstvom, cena určená znaleckým posudkom č. 1/2015 zo dňa 10. júla 2015 je 1.834,14 Eur bez DPH,
  • Kopírovacia frézovačka, KF 178/10, výrobca: ELUMATEC DEU, výrob. č. 1780021301, rok výroby 2009 s príslušenstvom, cena určená znaleckým posudkom č. 1/2015 zo dňa 10. júla 2015 je 1.876.43 Eur bez DPH,
  • Rohovací lis, EP 124, výrobca: ELUMATEC DEU, výrob. č. 1240024682, rok výroby 2009 s príslušenstvom, cena určená znaleckým posudkom č. 1/2015 zo dňa 10. júla 2015 je 2.927,02 Eur bez DPH,
  • Kovacia stanica, FAZ 2800 výrobca: ELUMATEC DEU, výrob. č. 2550099532, rok výroby 2009 s príslušenstvom, cena určená znaleckým posudkom č. 1/2015 zo dňa 10. júla 2015 je 3.958,57 Eur bez DPH,
  • Montážny stojan, KTH 3000, výrobca: ELUMATEC DEU, výrob. č. 2500016011, rok výroby 2009 s príslušenstvom, cena určená znaleckým posudkom č. 1/2015 zo dňa 10. júla 2015 je 988,98 Eur bez DPH,
  • Zasklievací stojan, VE 3000, výrobca: ELUMATEC DEU, výrob. č. 2510020246, rok výroby 2009 s príslušenstvom, cena určená znaleckým posudkom č. 1/2015 zo dňa 10. júla 2015 je 2.749,88 Eur bez DPH.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy možno podať do 30 dní odo dňa uverejnenia súťaže.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (152 kB) (PDF)

Súťažné podklady (2910 kB) (PDF)

Znalecký posudok (2044 kB) (PDF)

Čestné vyhlásenie uchádzača (174 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Píla na rezanie hliníkových profilov - kupujúci je zahraničný subjekt (248 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Píla na rezanie hliníkových profilov - kupujúci NIE JE platiteľom DPH (248 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Píla na rezanie hliníkových profilov - kupujúci JE platiteľom DPH (248 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Čelná frézovačka - kupujúci je zahraničný subjekt (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Čelná frézovačka- kupujúci NIE JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Čelná frézovačka - kupujúci JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Kopírovacia frézovačka - kupujúci je zahraničný subjekt (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Kopírovacia frézovačka - kupujúci NIE JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Kopírovacia frézovačka - kupujúci JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Rohovací lis - kupujúci je zahraničný subjekt (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Rohovací lis - kupujúci NIE JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Rohovací lis - kupujúci JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Kovacia stanica - kupujúci je zahraničný subjekt (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Kovacia stanica - kupujúci NIE JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Kovacia stanica - kupujúci JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Montážny stojan - kupujúci je zahraničný subjekt (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Montážny stojan - kupujúci NIE JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Montážny stojan - kupujúci JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Zasklievací stojan - kupujúci je zahraničný subjekt (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Zasklievací stojan  - kupujúci NIE JE platiteľom DPH (247 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy Zasklievací stojan - kupujúci JE platiteľom DPH (246 kB) (PDF)

 


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky