Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIE

22.09.2015 11:27

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIEMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 7.0"

Dokument je dostupný na:

http://www.mhsr.sk/11643-menu/146010s


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky