Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

P. Žiga: plynárenské siete vedúce cez Slovensko treba maximálne využívať

26.04.2016 14:49

P. Žiga: plynárenské siete vedúce cez Slovensko treba maximálne využívať Existujúce plynárenské siete prechádzajúce cez Slovensko by sa mali aj v budúcnosti maximálne využívať. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje projekt multiregionálneho významu v oblasti plynárenského prepojenia Eastring, povedal minister hospodárstva Peter Žiga na dnešnej konferencii Central European Gas Congress (CEGC) organizovanej pri príležitosti 160. výročia vzniku slovenského plynárenstva.

Exkluzivita Eastringu spočíva podľa ministra Petra Žigu práve v ekonomickej nákladovosti a v jeho súlade s európskym právnym rámcom. „Strategický význam tohto projektu potvrdilo jeho zahrnutie do kategórie tzv. projektov spoločného záujmu na úrovni EÚ," spresnil šéf rezortu hospodárstva.
Príspevok projektu Eastring k posilneniu energetickej bezpečnosti strednej a juhovýchodnej Európy je podľa neho nesporný. „Na druhej strane vnímame veľmi citlivo prípravu niektorých nových plynárenských infrašruktúrnych projektov s dosahom na trh EÚ,“ upozornil. Taký je napríklad projekt Nord Stream 2. Opozičný hlas viacerých krajín Európy k tomuto projektu dokazuje podľa Petra Žigu jeho čitateľné negatíva. „Podľa nášho názoru by všetky takéto projekty mali byť v súlade s cieľmi európskej energetiky, mali by prispievať k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti, mali by taktiež plne diverzifikovať zdroje a prepravné trasy, ako aj zachovávať súlad s legislatívou EÚ. Pre SR je z hľadiska prepravných trás a koridorov absolútnou prioritou zachovanie prepravy plynu koridorom cez Ukrajinu a Slovensko," dodal minister Žiga.

Myšlienku zachovať a naďalej efektívne využívať existujúce plynárenské siete prechádzajúce cez Slovensko podčiarkol aj podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini. „Aj preto budeme klásť dôraz na zachovanie prepravného koridoru plynu cez územie Ukrajiny. Slovenská prepravná sieť je významnou súčasťou európskej plynárenskej siete a predstavuje bezpečnú a spoľahlivú prepravnú cestu, ktorou sa plyn prepravuje do štátov strednej a západnej Európy," zdôraznil. Počas slovenského predsedníctva v EÚ zostane podľa podpredsedu vlády v centre pozornosti v energetickej oblasti projekt európskej Energetickej únie. „Cieľom slovenského predsedníctva je zásadným spôsobom prispieť k vytvoreniu a vybudovaniu bezpečnej a konkurencieschopnej Energetickej únie s výhľadovou klimatickou politikou," dodal Peter Pellegrini.

TASR, KO MH SR


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky