Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Rozvoj spolupráce s Indiou

24.04.2017 13:57

Rozvoj spolupráce s IndiouV Bratislave sa 21. 04. 2017 konalo 9. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Ministerstvom priemyslu a obchodu Indickej republiky (MOaP IR).
Sprievodnou akciou zasadnutia bolo aj podnikateľské fórum, ktoré pripravila agentúra SARIO v spolupráci s Federáciou indických obchodných a priemyselných komôr (FICCI) a zúčastnilo sa na ňom viac ako 40 slovenských a indických podnikateľských subjektov.

Delegácie na rokovaní viedli generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR Dušan Jurík a generálna riaditeľka sekcie obchodu MOaP IR Anita Praveen.

Účastníci zhodnotili vzájomnú hospodársku a obchodnú spolupráce a nové formy spolupráce s dôrazom na ďalší rozvoj obchodu a investícií. Obe strany konštatovali, že tovarová štruktúra vzájomnej obchodnej výmeny je nedostatočná a neodráža reálne možnosti. SR a India vidia priestor na zmenu tohto stavu v spolupráci malého a stredného podnikania (MSP) a v ďalších segmentoch, ako je ochrana životného prostredia, riadenie odpadového hospodárstva, potravinárstvo, či poľnohospodárstvo.

Témou rokovania bola aj problematika týkajúca sa prekážok limitujúcich vzájomnú obchodnú výmenu, konkrétne potreba urýchleného uzatvorenia investičnej dohody medzi EÚ a Indiou, ako aj čo najskoršie obnovenie rokovaní o dohode o voľnom obchode. Predmetom rokovania expertov bola tiež problematika netarifných prekážok obchodu a vízová problematika.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky