Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

číslo kancelárie

02/4854 + klapka

 

            e-mail

1050   Odbor výkonu obchodných opatrení 

Mgr. Silvia Horváthová

019/B

2175

silvia.horvathova@economy.gov.sk

Ing. Patrícia Mónosiová

018/B

2172

patricia.monosiova@economy.gov.sk

Ladislav Viola

017A/B

2182

ladislav.viola@economy.gov.sk

Ing. Ľuboš Vacho

Ing. Tatiana Sládečková

 018/A

 017A/B

2054

2184

lubos.vacho@economy.gov.sk

tatiana.sladeckova@economy.gov.sk

 

 

 

1051 - oddelenie pre zákaz chemických zbraní a riadenie obchodovania s vybranými chemickými látkami

Ing. Jana Talábová

015/B

2164

jana.talabova@economy.gov.sk

Mgr. Pavol Rohárik

Ing. Michaela Tobiášová

010/B

010/B

1014

1014

pavol.roharik@economy.gov.sk

michaela.tobiasova@economy.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052 - oddelenie obchodovania s kontrolovanými komoditami

Ing. Ján Kročka

018/B

7019

jan.krocka@economy.gov.sk

Mgr. Mária Samašová

014/B

5014

maria.samasova@economy.gov.sk

JUDr. Anna Matušková

013/B

2183

anna.matuskova@economy.gov.sk

Mgr. Mária Kopecká

012/B

2185

maria.kopecka.@economy.gov.sk

Mgr. Claudia Juračková

018/B

2053

claudia.jurackova@economy.gov.sk

Jana Psotová

vstupný vestibul

2167

jana.psotova@economy.gov.sk

Ing. Ivan Turský

Barbora Bazáliková

 018/A 

016/B

2187

2165

ivan.tursky@economy.gov.sk

barbora.bazalikova@economy.gov.sk

 

 


Začiatok stránky