05. 06. 2018

Ako byť v budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Na workshope na túto tému predstaví Slovenská inovačná a energetická agentúra 19. júna 2018 v Bratislave prvé výsledky medzinárodného projektu TOGETHER.

Čítať viac
04. 06. 2018

Pozvánka na prezentáciu obchodno-politických nástrojov EÚ v podmienkach SR

Ministerstva hospodárstva pozýva na prezentáciu, ktorá sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 10:00 hod. v priestoroch ministerstva na Mierovej ulici 19 v Bratislave

Čítať viac
14. 05. 2018

Výzva na podporu projektov Smart City

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Táto výzva podporí Smart City riešenia. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2018.

Čítať viac
11. 05. 2018

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo ďalšiu výzvu, ktorá má podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk, a to formou Inovačných voucherov. O podporu môžu fyzické a právnické osoby požiadať do 11. júna 2018.

Čítať viac
10. 05. 2018

Slovenská republika obhájila hodnotenie dvoch biocídne účinných látok na pôde Európskej chemickej agentúry

Výbor pre biocídne výrobky (BPC) Európskej chemickej agentúry (ECHA) podporil schválenie dvoch účinných látok, u ktorých bolo hodnotenie vykonané slovenským príslušným orgánom pre biocídy – Centrom pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Čítať viac
04. 05. 2018

Týždeň obehovej ekonomiky v Holandsku

Holandské veľvyslanectvo na Slovensku pozýva slovenské firmy do Holandska na Týždeň obehovej ekonomiky v čase od 11.6.2018 do 15.6.2018.

Čítať viac
18. 04. 2018

MH SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR 18. apríla 2018 vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac
03. 04. 2018

Program Interreg Europe - možnosť zapojiť sa do IV. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2014-2020

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projekt v období od 7. mája do 22. júna 2018 prostredníctvom online systému.

Čítať viac
03. 04. 2018

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 27. marca 2018 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk