08. 09. 2017

Nová adresa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Vážení návštevníci, v nadväznosti na sťahovanie úradu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme informovať, že dňom 8. septembra 2017 je nová adresa sídla úradu a korešpondenčná adresa nasledovná: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Čítať viac
17. 08. 2017

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ je zverejnený na webovom sídle.

Čítať viac
24. 07. 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov.

Čítať viac
11. 07. 2017

Slovenská kooperačná burza 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pozýva podnikateľskú verejnosť na kooperačné podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 dňa 19.septembra 2017 a Slovenská kooperačná burza Košice 2017 dňa 30.októbra 2017.

Čítať viac
06. 07. 2017

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začalo proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“.

Čítať viac
14. 06. 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie

MHSR vyhlasuje výberové konanie na posúdenie kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Čítať viac
24. 04. 2017

Dajte aj vy šancu svojmu projektu uspieť

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.

Čítať viac
31. 03. 2017

Ocenili najlepšie rodinné firmy

V Gbeľanoch pri Žiline vyhlásili vo štvrtok 30. marca víťazov prvého ročníka Ceny Petra Slavomíra Kompiša, určenej pre rodinné spoločnosti.

Čítať viac
21. 03. 2017

Do úspor energie investujte s rozvahou

Získajte užitočné informácie v správny čas a príďte sa bezplatne poradiť so špecialistami na úspory energie zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na výstavu CONECO/RACIOENERGIA, ktorá sa začína v stredu 22.3.2017 v Bratislave.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk