Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg Europe v Bratislave

21.12.2016 10:07

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg Europe v BratislaveV rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie hostila slovenská strana zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR v dňoch 13. až 14. decembra 2016 členov monitorovacieho výboru Interreg Europe v Bratislave. Prerokovali otázky zabezpečenia bezproblémového priebehu realizácie programu aj pripravovanej 3. verejnej výzvy.

K záverom možno priradiť aj schválenie dokumentov aplikačného balíka 3. verejnej výzvy na predkladanie projektov, ktorá bude otvorená od 1. marca 2017 až do 30. júna 2017, pričom bude pokrývať všetky tematické ciele: Výskum, technologický vývoj a inovácie, Konkurencieschopnosť MSP, Nízkouhlíkové hospodárstvo a Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. Bližšie informácie o výzve možno nájsť na: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/343/third-call-opens-in-march/.
V rámci jedného z bodov zasadnutia bol predstavený projekt PERFECT, na implementácii ktorého participuje aj slovenský projektový partner – Bratislava, Mestská časť Karlova Ves.
Monitorovací výbor programu  tvoria zástupcovia 28 členských štátov EÚ, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie a zástupcov Výboru regiónov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru  a Európskej komisie.
Program spolupráce Interreg Europe implementovaný v období 2014-2020 prispieva ku vzniku inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy. Prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík a stratégií pomáha aj zapojeným slovenským partnerom v implementácii politík a programov regionálneho rozvoja.
Odbor komunikácie MH SR

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky