Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie

23.11.2015 17:36

9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferenciePod záštitou podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, ministra hospodárstva Vazila Hudáka a ministra životného prostredia Petra Žigu usporiadali v Bratislave od 22. do 24. novembra 9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie. Na podujatí sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec v diskusnom paneli predstavil slovenský pohľad na aktuálnu tému Energetickej únie. Sektor energetiky aj vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu je podľa neho dôležitým parametrom národnej bezpečnosti. "Strategickým cieľom Energetickej politiky SR je dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku, zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj," uviedol štátny tajomník. Vyzdvihol tiež význam regionálnej spolupráce pri cezhraničných projektoch a ocenil spoluprácu s partnermi v rámci krajín V4. "Strategickým záujmom Slovenska aj V4 a EÚ zostáva zachovanie efektívneho využitia existujúcej prepravnej trasy pre plyn v smere východ - západ cez Ukrajinu. Je dôležité, aby nové projekty tento záujem rešpektovali a boli v súlade so zahraničnou politikou EÚ. Realizáciu reverzného prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou, umožňujúceho tok plynu na Ukrajinu, považujem, z hľadiska zvýšenia energetickej bezpečnosti nášho regiónu V4 a tým zníženia jeho zraniteľnosti, za dôležitý krok v súlade s princípom solidarity," zdôraznil Rastislav Chovanec. V paneli spolu s ním diskutovali rezortní štátni tajomníci z Maďarska András Aradzki a z Českej republiky pani Lenka Kovačovská. Vyjadrili podporu témam, pri ktorých sa hľadajú spoločné efektívne riešenia ako na úrovni V4, tak aj EÚ.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky