Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Ako môže byť pre Vás program spolupráce Interreg Europe užitočný?

10.04.2017 11:22

Ako môže byť pre Vás program spolupráce  Interreg Europe užitočný?Projekty Interreg Europe prispievajú k vzniku inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy v súlade so stratégiou Európa 2020. Prostredníctvom výmeny skúseností
a osvedčených postupov medzi regiónmi zlepšujú implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja.

V súčasnosti na úrovni programu prebieha prieskum informovanosti. Vaše odpovede prispejú k zlepšeniu jeho smerovania. Až do 30. apríla 2017 môžete vyjadriť svoj názor na adrese: http://www.interregeurope.eu/awareness-survey/.

Pripojte sa k európskej komunite a venujte chvíľu otázkam o znalostiach programu a formám, akým ho sami využívate. Aktívna účasť Vás zároveň oprávňuje získať priamy prístup k odborným informáciám. Všetky vstupy sú vysoko cenené a napomáhajú sa nám zlepšovať vo Váš prospech.

Váš tím programu Interreg Europe


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky