Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Bilaterálne rokovanie pracovnej skupiny pre implementáciu slovensko-poľského plynárenského prepojenia v Bratislave

19.02.2015 16:33

Bilaterálne rokovanie pracovnej skupiny pre implementáciu slovensko-poľského plynárenského prepojenia v BratislaveNa základe medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Poľskom o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho slovenskú a poľskú prepravnú sieť sa na pôde Ministerstva hospodárstva SR uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny za účasti zástupcov ministerstiev hospodárstva Slovenskej republiky a Poľska, regulačných úradov a prevádzkovateľov plynárenských sústav obidvoch krajín, aby zhodnotili pokrok v realizácii slovensko-poľského prepojenia plynárenských sústav a dohodli ďalšie kroky.

Jednou z priorít energetickej politiky SR je rozvoj energetickej infraštruktúry, vrátane prepojenia plynárenských sietí so susednými štátmi. Ministerstvo hospodárstva sa, okrem iného, zameriava na pokračovanie budovania Severojužného plynárenského koridoru, ktorý má pre bezpečnosť Vyšehradského regiónu zásadný význam, keďže spája LNG terminály v Poľsku a Chorvátsku a prechádza cez všetky krajiny regiónu. Okrem slovensko-maďarského prepojenia, ktorého realizácia je vo finálnej fáze, je ďalším dôležitým komponentom spomínaného koridoru plynárenské prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom. Projekt, ktorý je v štádiu hodnotenia vplyvov na životné prostredie, je predmetom intenzívnych rokovaní medzi relevantnými subjektmi na slovenskej a poľskej strane.

Na základe medzivládnej dohody bola v apríli minulého roku založená spoločná pracovná skupina pre implementáciu projektu slovensko-poľského prepojenia. Hlavnou témou dvojstranného rokovania, ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2015 v Bratislave, bolo zhodnotenie dosiahnutého pokroku. Na rokovaní bola schválená spoločná správa o pokroku pri implementácii projektu spoločného slovensko-poľského plynárenského prepojenia, ktorá bude podpísaná ministrami oboch krajín a následne zaslaná Európskej komisii.

Výsledkom doterajšieho spoločného úsilia obidvoch strán je aj získanie podpory pre realizáciu štúdií vo výške 4,6 mil. Eur z finančného mechanizmu Európskej únie CEF - spájame Európu. Účastníci rokovania za zhodli, že vzhľadom na európsky význam projektu z hľadiska posilnenia energetickej bezpečnosti, čo bolo potvrdené získaním statusu projektu spoločného záujmu EÚ, bude dôležité pre jeho efektívnu realizáciu zabezpečiť finančnú podporu aj z európskych finančných zdrojov.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky