Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Digital Assembly 2016

05.10.2016 13:44

Digital Assembly 2016V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v spolupráci s Európskou komisiou 28. a 29. septembra v Bratislave konferenciu Digital Assembly 2016. Cieľ konferencie bol okrem iného prezentovať koncepcie rozvoja digitálnej spoločnosti a diskusia na tému realizácia opatrení jednotného digitálneho trhu.

Na podujatí sa zúčastnili vysokí predstavitelia členských štátov EÚ a európskych inštitúcií, zástupcovia priemyslu, akademickej obce, start-upov, mimovládnych organizácií, atď.  Ministerstvo hospodárstva SR zastupovala poradkyňa ministra Zuzana Nehajová. Zúčastnila sa na jednom zo šiestich seminárov na tému Digitalizácia európskeho priemyslu, v rámci ktorého prezentovala národnú koncepciu podpory Digitálnych inovačných HUBov.  Panel sa skladal zo zástupcov členských štátov a regiónov, v ktorých boli vypracované stratégie inteligentného priemyslu. Tí sa počas diskusie podelili o skúsenosti z praxe, ktoré poslúžia ako najlepšie overené postupy pre digitálnu transformáciu priemyslu. Zuzana Nehajová sa zúčastnila zároveň aj na plenárnej diskusii na tému Od Startupu ku Scaleupu: Podpora rastu v prostredí digitálnej ekonomiky. Tento panel bol  zameraný na vývoj Startup ekosystémov, podporu inovácií a problémy, s ktorými sa stretávajú popredné technologické spoločnosti pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti.  

 

Na okraj Digital Assembly 2016 MH SR zorganizovalo prvé zasadnutie pracovnej skupiny k Startupom a Scaleupom. Na ňom sa zástupcovia členských štátov, Európskej komisie a slovenských spoločností venovali v rámci diskusie podpore Startupového ekosystému naprieč EÚ a Scaleup manifestu, ktoré formálne predstavil eurokomisár Oettinger na podujatí Digital Assembly 2016.

 

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky