Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Dobré politické a hospodárske vzťahy SR a Maďarska potvrdila aj zmiešaná komisia

12.12.2016 14:31

Dobré politické a hospodárske vzťahy SR a Maďarska potvrdila aj zmiešaná komisia Dobré politické a hospodárske vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom potvrdili aj účastníci piatkovej schôdzky zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre hospodársku spoluprácu. Po rokovaní v maďarskom hlavnom meste to skonštatoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz, ktorý komisii predsedal za slovenskú stranu. Maďarskú zastupoval štátny tajomník zodpovedný za ekonomickú diplomaciu ministerstva zahraničných vecí a obchodu Levente Magyar.

Levente Magyar označil za pozoruhodnú najmä spoluprácu SR a Maďarska v oblasti energetiky, keď práve tieto stredoeurópske krajiny vybudovali ako prvé vysokokapacitné prepojenie plynovodov a podobne ambiciózne plány majú pripravené aj do budúcnosti.  Strany sa na zasadnutí navzájom informovali o stave vzájomnej ekonomickej a obchodnej spolupráce obidvoch krajín, vymenili si informácie o štatistických údajoch bilaterálnej obchodnej spolupráce a konštatovali, že spoločným cieľom obidvoch krajín je ďalší rozvoj hospodárskych a obchodných vzťahov a podpora rozširovania obchodu a investícií medzi našimi krajinami.
Na úrovni pracovných skupín účastníci prediskutovali témy spolupráce v oblasti podpory prílevu investícií a rozvoja obchodu, v oblasti rozvoja podnikateľskej činnosti vrátane malého a stredného podnikania, klastrov, start-upov a priemyselných, vedeckých a technologických parkov,  v oblasti digitalizácie, energetiky, vedy a technológií a spolupráce v rámci Stratégie Európskej únie pre dunajský región.
Slovensko na zasadnutí zastupovali odborníci ministerstva hospodárstva a jeho rozpočtových organizácií. Počas zasadnutia Komisie sa tiež uskutočnilo podnikateľské fórum, ktoré zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt (Hungarian National Trading House) a zároveň boli podpísané viaceré dohody.
TASR, Odbor komunikácie MH SR

 


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky