Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Dohoda o TTIP témou aj pre odbory

04.03.2016 14:18

Dohoda o TTIP témou aj pre odboryV Topoľčiankach sa 1. a 2. marca 2016 stretli zástupcovia odborových zväzov verejného sektora zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska. Jednou z tém stretnutia bola aj pripravovaná dohoda o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP), ku ktorej boli prizvaní zástupcovia rezortov hospodárstva, financií aj pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí MH SR Ivan Lančarič informoval o aktuálnom stave rokovaní medzi EÚ a USA. Pripomenul, že SR vstupom do EÚ odovzdala svoje kompetencie uzatvárať dohody o voľnom obchode v rámci spoločnej obchodnej politiky do rúk Európskej komisie, ktorá rokuje v mene jej 28 členských štátov. Zdôraznil, že TTIP patrí k hlavným prioritám novej obchodnej a investičnej stratégie EÚ „Obchod pre všetkých", ktorú komisárka pred obchod Cecília Malmström predstavila 15. októbra 2015. Je možné, že rokovania o TTIP budú v záverečnej fáze už počas predsedníctva SR v Rade EÚ (druhý polrok 2016). Informoval o pozíciách SR, ktorá podporuje rokovania TTIP, ale presadzuje, aby výsledná dohoda bola ambiciózna, komplexná a vyvážená, pokiaľ ide o ofenzívne a defenzívne záujmy členských štátov EÚ, vrátane SR. Generálny riaditeľ tiež reagoval na niektoré obavy odborových zväzov vo vzťahu k verejným službám, ochrane investícií, transparentnosti rokovaní, základným pracovným normám Medzinárodnej organizácie práce, ako i normám EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, životného prostredia, práce a zdravia (tzv. sociálne a environmentálne štandardy). Zdôraznil, že EÚ nebude súhlasiť so žiadnym znižovaním požiadaviek vnútroštátnych právnych predpisov alebo noriem v oblasti životného prostredia, práce alebo zdravia a bezpečnosti pri práci, ani zmierňovaním základných pracovných noriem alebo politík a právnych predpisov zameraných na ochranu a podporu kultúrnej rozmanitosti. Dohoda o TTIP tiež nebude meniť schvaľovací systém a existujúcu legislatívu EÚ (právo štátu regulovať vo verejnom záujme, ako aj existujúce prísne predpisy zostanú zachované). Existujúce vysoké štandardy EÚ pri geneticky modifikovaných potravinách (GMOs), sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, hygienických opatreniach zameraných na ochranu zdravia (napr. pri dovozoch produktov s obsahom hormónov) zostanú nezmenené.

Zástupca KOZ na záver uviedol, že KOZ sa pripája a podporuje výzvu, resp. požiadavky európskej federácie EPSU (European Federation of Public Services Unions).
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky