Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

EÚ a 8 ďalších účastníkov Konsenzu OECD sa dohodli na nových pravidlách štátnej podpory exportu pre uhoľné elektrárne

20.11.2015 12:18

EÚ a 8 ďalších účastníkov Konsenzu OECD sa dohodli na nových pravidlách štátnej podpory exportu pre uhoľné elektrárnePo dvoch rokoch komplexných a náročných rokovaní sa členské krajiny EÚ a 8 ďalších účastníkov Konsenzu OECD jednohlasne dohodli na nových pravidlách štátnej podpory exportu pre uhoľné elektrárne. Výsledkom rokovaní je dohoda o podstatne limitovanej štátnej podpore exportu pre uhoľné elektrárne prostredníctvom exportno-úverových agentúr, berúc do úvahy dopad na životné prostredie a klimatické zmeny.

Táto dohoda by mala platiť od 1.1.2016, pričom do účinnosti by mala vstúpiť po ročnom transformačnom období, čiže od 1.1.2017. Nové pravidlá OECD zabezpečia, že môžu byť použité len tie najúčinnejšie technológie.

EÚ zohrala dôležitú úlohu v procese tohto vyjednávania a dôsledne trvala na presadení ambiciózneho výsledku. Na úrovni Rady EÚ bude návrh na schválenie tejto dohody prorokovaný už na budúci týždeň. Európska komisia zároveň vyzýva všetkých nečlenov OECD, ktorí poskytujú vývozné úvery, aby sa prispôsobili tejto dohode.

Medzi účastníkov Konsenzu OECD patria okrem členských krajín EÚ aj USA, Kanada, Nový Zéland, Kórea, Japonsko, Nórsko a Švajčiarsko.


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky