Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

EÚ chce v Nairobi dosiahnuť dohodu

15.12.2015 14:30

EÚ chce v  Nairobi dosiahnuť dohodu NAIROBI/BRATISLAVA: Počas zasadnutia 10. ministerskej konferencie WTO v Nairobi sa od medzinárodného spoločenstva očakáva prijatie záverov k trom aktuálnym otázkam medzinárodného obchodu – potvrdenie dôležitosti multilaterálneho obchodného systému, výsledky rokovaní o Rozvojovej agende z Dohy v oblasti exportnej súťaže, verejných zásob pre potravinovú bezpečnosť či rozvojovej agendy ako takej a tzv. post-Nairobi pracovný program.
Úspešnosť rokovaní a predovšetkým snaha dospieť k dohode podmieňujú budúcnosť zachovania multilaterálneho obchodného systému.

Na úvod ministerskej konferencie sa schádza aj Rada EÚ pre vonkajšie vzťahy – obchodnú politiku, aby tak prijala spoločné zásady, a tým určila spoločné východiská pre komisárku Cecil Malmström, ktorá bude počas ministerskej konferencie zastupovať spoločnú pozíciu EU.

Pre Slovensko zostáva naďalej kľúčová otázka európskeho oceliarskeho priemyslu, ktorý je podľa nekompromisného slovenského postoja ohrozený dumpingovými importom z tretích krajín. Nejde len o otázku konkurencieschopnosti, priemyslu, ale aj pravidiel a princípov medzinárodného obchodu. „Aj napriek prebiehajúcim rokovaniam na európskej úrovni, stále pretrváva zlá situácia v európskom oceliarskom priemysle, preto Slovensko podporuje výzvu európskeho priemyslu pre urýchlenie prijatia rozhodnutí možného využitia nástrojov na ochranu obchodu,“ zdôraznil počas zasadnutia v Nairobi minister hospodárstva SR Vazil Hudák. Touto výzvou na prijatie konkrétnych rozhodnutí pre ochranu európskeho priemyslu vo vzťahu k medzinárodnému obchodu vyjadril očakávanie, že EK bude ústretová požiadavke európskych priemyselníkov konať urýchlene, keďže oceliarsky priemysel predstavuje kľúčovú časť nielen slovenského, ale aj európskeho hospodárstva. Výzvu na rokovaniach podporili viaceré krajiny, medzi inými Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Švédsko, Česko, Rumunsko a Francúzsko, Litva a Grécko.

Popri účasti na konferencii v Nairobi sa slovenská delegácia vedená ministrom hospodárstva stretne na bilaterálnych rokovaniach s delegáciami Mexika, Brazílie, Kuby, Panamy či Indie.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky