Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Európska komisia spúšťa kampaň venovanú právam spotrebiteľov

18.06.2015 13:27

Európska komisia spúšťa kampaň venovanú právam spotrebiteľov Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európske spotrebiteľské centrum v SR predstavili 07. 6. 2015 informačnú kampaň venovanú právam spotrebiteľov.

Vďaka novej legislatíve EÚ majú spotrebitelia v Európe silnejšie práva a vyššiu úroveň ochrany pri online nákupoch tovarov a služieb. Nedávny prieskum však ukázal, že iba 12 % spotrebiteľov pozná svoje základné práva. Iba tí, ktorí poznajú a vyžadujú svoje práva môžu naplno využívať výhody plynúce z legislatívy. Dôvod, prečo realizujeme osvetovú kampaň, je zvýšiť povedomie o tom, že spotrebitelia majú veľké práva pri tradičných aj online nákupoch," hovorí Věra Jourová, komisárka Európskej komisie pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov.

Kampaň, ktorú odštartovala Európska komisia zvyšuje povedomie európskych občanov o ich spotrebiteľských právach. Iniciatíva prebieha v štrnástich členských štátoch: Grécko, Španielsko, Cyprus, Portugalsko, Bulharsko, Lotyšsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Litva, Estónsko, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko. Súčasťou kampane sú reklamné plochy v nákupných centrách a online videá.

Kampaň sa zameriava na päť kľúčových práv spotrebiteľa:

  • právo na výmenu alebo opravu chybného tovaru,
  • právo vrátiť tovar zakúpený cez internet do 14 dní,
  • právo na zmluvy, ktoré neobsahujú neprijateľné ustanovenia,
  • právo na pravdivú reklamu,
  • právo na bezplatnú pomoc európskych spotrebiteľských centier v prípade problémov so zahraničným obchodníkom.

Osvetová kampaň má rovnako osloviť spotrebiteľov aj obchodníkov. Cieľom je informovať firmy o právach spotrebiteľov, obmedziť sťažnosti, a tým predchádzať strate dôvery.

Iniciatíva začala v lete minulého roka, keď nadobudla účinnosť nová smernica o právach spotrebiteľov (pozri IP/14/655). Jej obsahom sú nielen práva vyplývajúce zo smernice o právach spotrebiteľov, ale aj z ďalších kľúčových právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa, ako sú smernice o Neprijateľných zmluvných podmienkach, o Nekalých obchodných praktikách, o o Určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar. Nová smernica o právach spotrebiteľov posilňuje práva spotrebiteľov v celej EÚ, a to najmä pri online nakupovaní.

Viac informácií:

Kontakty pre médiá:

Ingrid Ludviková
Press & Media Section
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
tel: +421 2 59 20 32 69

Juraj Caránek
SEESAME Communication Experts

E-mail: caranek@seesame.com
tel.: +421 907 726 214

     

 

 


Zdroj: Európske spotrebiteľské centrum - MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky