Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Európske spotrebiteľské centrum v SR bolo úspešné v 70% prípadov

14.03.2017 10:38

Európske spotrebiteľské centrum v SR bolo úspešné v 70% prípadovNakupovanie on-line zažíva boom. Výrazne to ovplyvnilo aj štatistické údaje siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net. Európske spotrebiteľské centrum v SR (ďalej len „ESC v SR“) zverejnilo svoje štatistiky pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv (15. marec).

Väčšina prípadov v roku 2016, ktorými sa ESC v SR zaoberalo, súvisela s nákupmi na internete. Ich počet päťnásobne prevýšil druhú najčastejšiu formu nakupovania, ktorou je nakupovanie v kamenných obchodoch.
Celkovo sa v roku 2016 na ESC v SR obrátilo 891 spotrebiteľov. ESC v SR poskytlo pomoc pri riešení cezhraničného spotrebiteľského sporu 439 spotrebiteľom; v danom roku ukončilo 375 prípadov s celkovou úspešnosťou 70,93 %. Riešenie jedného prípadu trvalo v priemere 59 dní.
Cezhraničné sťažnosti slovenských spotrebiteľov
Najviac Slovákov malo cezhraničné problémy s obchodníkmi z Česka, Maďarska, Poľska a Nemecka. Spory sa najčastejšie týkali odškodnenia letových problémov cestujúcich, nevybavených reklamácií nábytku a vybavenia do domácnosti.
Úspešne sa podarilo ukončiť 74 % prípadov. Tam, kde sa nepodarilo nájsť riešenie, spotrebitelia boli informovaní o iných formách riešenia sporov.
Osobitými kategóriami sporov - bez úspešného konca - sú prípady spotrebiteľov, ktorí sa zapojili do pyramídových hier, a tiež tých, ktorí bez dostatočného overenia zaslali platbu „anonymným  e-shopom“, registrovaným v tretích krajinách.
ESC v SR v takých prípadoch nie je schopné pomôcť, pretože prevádzkovatelia týchto obchodných schém spravidla nemajú akýkoľvek záujem na zmierlivom ukončení prípadov a rešpektovaní práv spotrebiteľov.
Cezhraničné sťažnosti na slovenských obchodníkov 
Najviac sťažností na slovenských obchodníkov prišlo z okolitých krajín, a to Maďarska, Česka, Rakúska a Poľska. Úspešnosť riešenia týchto sťažností bola pomerne dobrá, pohybovala sa na úrovni 65 %.
Európski spotrebitelia riešili najčastejšie problematické reklamácie nábytku, vybavenia do domácnosti, elektroniky a vybavenia pre outdoorové či voľnočasové aktivity.
V najbližších dňoch Európska komisia oficiálne zverejní štatistiky za celú sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net.
Ďalšia činnosť ESC v SR
ESC v SR bezplatne poskytuje informácie, poradenstvo a pomoc spotrebiteľom, ktorí majú problémy s cezhraničnými nákupmi v EÚ, na Islande alebo v Nórsku. Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) pozostáva z 30 centier vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku.
Aj v roku 2016 sa ESC v SR venovalo osvetovej činnosti, zameranej na spotrebiteľov i obchodníkov. Na 36 vzdelávacích seminárov prišlo vyše 1500 účastníkov z radov obchodníkov, študentov i seniorov.
Svetový deň spotrebiteľských práv: Prečo práve 15. marec?
História medzinárodného dňa spotrebiteľov sa spája s menom Johna F. Kennedyho a Deklaráciou na ochranu práv spotrebiteľov z 15. marca 1962. Táto deklarácia obsahovala štyri základné práva spotrebiteľov: právo na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo vybrať si a právo byť vypočutý. 
Organizácia Consumers International pridala v roku 1983 ďalšie štyri práva: právo na uspokojenie základných potrieb, právo na nápravu, právo na spotrebiteľské vzdelávanie a právo na zdravé životné prostredie a vyhlásila 15. marec za Svetový deň spotrebiteľských práv.
 pdf (PDF) Grafy
 pdf (PDF) Príklady
 
Kontakt:
Mgr. Pavel Pavlovkin
Právnik  
Európske spotrebiteľské centrum v SR | Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19 | 827 15 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 4854 2016 | fax: +421 2 4854 1627
pavel.pavlovkin@mhsr.sk | ww.europskyspotrebitel.sk| www.mhsr.sk
 

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky