Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Financovanie energetickej efektívnosti

25.11.2015 10:49

Financovanie energetickej efektívnostiV Bratislave sa 24. novembra 2015, v rámci Stredoeurópskej konferencie o energetickej bezpečnosti (CEEC), konal seminár o možnostiach financovania energetickej efektívnosti. Zúčastnili sa ho štátni tajomníci za MH SR Miroslav Obert, MF SR Ivan Lesay, MŽP SR Vojtech Ferencz a MDVaRR František Palko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Na podujatí aktívne vystúpili aj zahraniční predstavitelia, a to riaditeľ Štátnej agentúry pre energetickú efektívnosť a úspory energie Serhiy Savchuk z Ukrajiny a predseda správnej rady SEVEn Jaroslav Maroušek. Seminár sa konal v dvoch paralelných sekciách, ktoré sa venovali sektorom s najvyšším potenciálom úspor energie – sektoru budov i sektoru priemyslu.

Štátny tajomník M. Obert vo vystúpení zdôraznil význam politiky energetickej efektívnosti pre národné hospodárstvo. Slovenská republika za posledné obdobie urobila množstvo opatrení v oblasti stratégie a legislatívy, zároveň si plní všetky transpozičné povinnosti voči Európskej únii. Zdôraznil, že energetická efektívnosť je jednou z priorít energetickej politiky a dimenzií Energetickej únie, preto by bolo vhodné vytvoriť priaznivejšie podmienky pre jej podporu a zvýšiť povedomie verejnosti o prostredí energetiky. Na to, aby Slovenská republika ďalej plnila ciele, ku ktorým sa zaviazala v rámci Stratégie 2020, je potrebné vynaložiť väčšie úsilie z hľadiska financovania projektov, zlepšiť medzirezortnú koordináciu, a taktiež zabezpečiť adekvátne ľudské kapacity pre zvládanie súčasných výziev. Nízko-nákladové opatrenia, ktoré vedú k úsporám, už boli v minulosti realizované a nové riešenia budú vyžadovať sofistikovanejší prístup. Podľa M. Oberta je nevyhnutné vytvoriť koordinovaný systém podporných mechanizmov energetickej efektívnosti na Slovensku, ktorý umožní účelné využívanie verejných financií v kombinácii so súkromnými zdrojmi na plnenie ambicióznych cieľov.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky