Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Industry 4.0 alebo štvrtá priemyselná revolúcia - koncept inteligentného priemyslu

14.03.2016 15:28

Industry 4.0 alebo štvrtá priemyselná revolúcia - koncept inteligentného priemysluV Bratislave sa 14. marca konala konferencia Smart Industry, ktorú pripravil rezort hospodárstva. Koncept inteligentného priemyslu, čiže Industry 4.0 je aktuálne najviac skloňovaný pojem pri diskusiách o ďalšom smerovaní priemyslu a celej spoločnosti. Industry 4.0 je pôvodne nemecká iniciatíva z roku 2011. Vyspelé priemyselné krajiny preto postupne na tento koncept reagovali a vytvárajú vlastné iniciatívy. Slovensko nemôže zostať pozadu a byť výnimkou. Preto ministerstvo vypracovalo Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko, na základe ktorej bude následne rozpracovaný akčný plán.

"Chceme tu dnes prezentovať strategické zámery a naštartovať tieto témy, aby sme ukázali, ktorým smerom sa chceme uberať. U nás máme ako príklad v tejto oblasti automobilový priemysel, ktorý už predstavuje určité moderné prvky Smart Industry. Samozrejme sme sledovali nemecký koncept industry 4.0 a pokúsili sme sa adaptovať tento koncept aj na slovenské podmienky. Ale neskôr sme sa rozhodli ísť nad rámec nemeckého konceptu. Chceme samozrejme prepojiť trh so vzdelávaním a do európskych rámcov vkomponovať aj národný," vysvetlil minister Vazil Hudák.

Ekonomika Slovenska je tesne napojená na zahraničné trhy a veľký podiel slovenských firiem sa nachádza v globálnych dodávateľských reťazcoch. Pre našu krajinu s veľkým podielom priemyslu na HDP je preto koncept inteligentného priemyslu  veľkou príležitosťou. Vzhľadom na to, že podiel priemyslu na HDP Slovenska dosahuje 25%, je štvrtá priemyselná revolúcia, ako sa niekedy označuje tento koncept, príležitosťou pre rast a konkurencieschopnosť slovenských firiem a Slovenskej republiky vôbec. Koncepcia vychádza z dvoch predpokladov: Na jednej strane z pohľadu priemyslu krajiny V4 majú záujem udržať sa v dodávateľských reťazcoch tradičných a najväčších obchodných partnerov, predovšetkým Nemecka. Na strane druhej koncept treba chápať aj ako reakciu na silnejúce tlaky na digitalizáciu priemyslu a ekonomiky aj na úrovni EÚ a svetových trhov.

Digitalizáciu označila za prioritnú aj ministerka duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska barónka Lucy Neville-Rolfe, štátna podtajomníčka pre oddelenie obchodu, inovácií a vzdelávania, ktorá sa zúčastnila na konferencii. "Ministerstvo, ktoré reprezentujem, je vo Veľkej Británii zodpovedné za mnohé oblasti Smart Idustry. Najdôležitejšia je pre nás digitalizácia. Naše krajiny (Veľká Británia a Slovensko) však majú spoločný napríklad automobilový priemysel. Dokonca máme so Slovenskom spoločného investora, Jaguar Land Rover. A tu môžem uviesť príklad prepojenia a dôležitosť výskumu v tomto kontexte. Auto už totiž nie je dnes iba výrobok, ale je to počítač. To je dobrý príklad digitalizácie. Dôležitá je spolupráca s priemyslom a nemenej podstatná je vzájomná informovanosť ."

Koncepcia Smart Industry, ktorú má pripravenú Slovensko, predkladá argumenty pre potrebu takejto stratégie celoštátneho významu. Koncepcia poukazuje na výhody a nevýhody procesov a trendov, ku ktorým dochádza a bude dochádzať v priemyselnej sfére. Zároveň však obsahuje návrhy odporúčaní v jednotlivých oblastiach. Predpokladom zabezpečenia konkurencieschopnosti nášho priemyslu je práve uvedomenie si nevyhnutnosti implementácie tohto nového fenoménu. Na začiatku je preto potrebné zvyšovať povedomie jednotlivých aktérov, napríklad aj prostredníctvom konferencií akou bola v Bratislave Smart Industry. Následne príde na rad legislatíva výraznejšiu pozornosť bude potrebné venovať dokončeniu Smart Governmentu. Slovensko chce a môže patriť medzi inovatívne krajiny.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky