Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce

25.05.2015 15:09

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obceMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 27.05.2015 do 05.06.2015 v rámci siedmych miest pokrývajúcich západné, stredné a východné regióny Slovenskej republiky.

Cieľom informačných seminárov je prostredníctvom prezentácií, názorných príkladov a odbornej diskusie ukázať starostom/primátorom ako správne pripraviť žiadosti o NFP a vyvarovať sa nedostatkom, ktoré by mohli spôsobiť neschválenie žiadosti, alebo komplikácie pri realizácii projektu.

Vstup je bezplatný, počet miest je limitovaný, preto je vhodné nahlásiť Vašu účasť na príslušnom seminári na e-mailovú adresu marencik@mhsr.sk. Po nahlásení účasti obdržíte akceptáciu Vašej účasti.

Dátumy a miesta jednotlivých informačných seminárov nájdete na http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s.


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky