Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Informačné stretnutie k dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

17.02.2015 12:10

Informačné stretnutie k dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)Ministerstvo hospodárstva dňa 16. februára 2015 zorganizovalo informačné stretnutie
k aktuálnemu stavu rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP). Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie a veľvyslanectva USA v Bratislave.

Cieľom podujatia bolo informovať o súčasnom stave negociácií po 8. kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 6. februára 2015 v Bruseli. Podujatie otvoril Štefan Rozkopál, generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí. Zdôraznil základné oblasti, ktoré boli prerokované počas 8. kola rokovaní. Zároveň informoval o aktivitách Európskej komisie určených na zlepšenie transparentnosti, ako aj zverejnenie niektorých negociačných textov EÚ na web stránke Európskej komisie. Norman Thatcher Scharpf, zástupca veľvyslanca americkej ambasády v Bratislave zdôraznil prínos TTIP najmä pre malé a stredné podniky, ktoré budú z dohody benefitovať šetrením administratívnych nákladov predovšetkým v regulačnej oblasti. Andrej Králik, predstaviteľ Zastúpenia Európskej komisie informoval o regulačnej oblasti v jednotlivých sektoroch (automobilový, farmaceutický sektor), ako aj o prístupe na trh vo verejnom obstarávaní.

Stretnutie nadviazalo na viacero informačných aktivít, ktoré MH SR organizovalo v roku 2014, počínajúc prípravou informačných letákov a brožúr, účasťou na rôznych tematických seminároch a odborných diskusiách až po prípravu osobitnej odbornej konferencie v októbri 2014 pod názvom „Nové hospodárske, obchodné a investičné dohody medzi EÚ, Kanadou a USA“. Tieto informačné aktivity korešpondujú aj so zámermi novej komisárky pre obchod Cecilie Malmström, ktorá v novembri 2014 predstavila novú iniciatívu zameranú na posilnenie transparentnosti, informovanosti a odborného dialógu k rokovaniam o TTIP.

Počas 8. kola expertných rokovaní o TTIP negociátori EÚ a USA rokovali o troch hlavných oblastiach – prístupe na trh (obchod s tovarom, obchod so službami, verejné obstarávanie), regulačnej spolupráci (technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, regulačná spolupráca v konkrétnych sektoroch – motorové vozidlá, chemický sektor, kozmetika, strojárstvo, medicínske zariadenia, farmaceutický sektor a textil) a pravidlách (energetika a nerastné suroviny, uľahčovanie obchodu, malé a stredné podniky, hospodárska súťaž, práva duševného vlastníctva vrátane ochrany geografických označení).

Ministerstvo hospodárstva SR je kompetentným gestorským orgánom zodpovedným za prípravu a presadzovanie pozícií SR pri rokovaniach EÚ s tretími krajinami o preferenčných dohodách o voľnom obchode, vrátane rokovaní o TTIP.


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky