Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

INTERREG EUROPE - semináre pre vedúcich partnerov projektov

14.05.2015 14:05

INTERREG EUROPE - semináre pre vedúcich partnerov projektovRiadiaci orgán programu pozýva na semináre, ktoré sa uskutočnia 2.-3. júna v Prahe a 10.-11. júna 2015 v Bruseli. Cieľom podujatie je prostredníctvom praktických cvičení ukázať budúcim projektovým lídrom ako pripraviť svoje projekty pre prvú výzvu na predkladanie návrhov. Zároveň bude možnosť vymeniť si skúsenosti v oblasti vývoja projektu s ostatnými účastníkmi a diskutovať v rámci individuálnych konzultácií.

Seminár je určený pre zástupcov inštitúcií s rozvinutou projektovou myšlienkou. Len tí partneri, čo požiadali o spätnú väzbu Riadiaci výbor INTERREG EUROPE ohľadom relevantnosti nápadu pre ciele programu, budú vyzvaní k registrácii.

Registrácia sa uzatvára pre podujatie v Prahe 22. mája, resp. 30. mája 2015 pre Brusel.

Prihlášku je potrebné vyplniť prostredníctvom odkazu na www.interreg4c.eu/leadapplicantworkshop2015/registration/, pričom následne obdržíte samotnú akceptáciu registrácie.
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky