Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Investície a štátna pomoc

18.12.2015 13:19

Investície a štátna pomocFórum pre strednú Európu pripravilo 15.12. v Bratislave odbornú konferenciu „Investície a štátna pomoc“, zameranú na problematiku investičnej pomoci a pomoci na regionálny rozvoj.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec v panelovej diskusii vyzdvihol fakt, že na Slovensku bolo podporených viacero expanzných projektov v rôznych regiónoch Slovenska. Súčasťou panelu bola aj interaktívna diskusia s účastníkmi, ktorých zaujímali konkrétne aspekty zmeny legislatívy, resp. kritériá podľa ktorých sa investičné projekty posudzujú. „Som rád, že úprava v zákone prináša skrátenie doby posudzovania žiadostí na 100 dní a nový nástroj indikatívnej ponuky, ktorý investorom pomáha“, konštatoval štátny tajomník.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na odbornú diskusiu a výmenu informácií záujemcom o štátnu pomoc, príjemcom, profesionálnym poradcom a príslušným štátnym a verejným inštitúciám.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky