Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí

25.02.2015 09:59

Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostíMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Európska Organizácia pre jadrový výskum CERN, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a Slovenská obchodná a priemyselná komora spoločne usporiadajú výnimočnú konferenciu CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ, ktorá sa bude konať 24. marca 2015 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave.

Cieľom podujatia, ktoré bude na Slovensku prvé svojho druhu, je utuženie a rozšírenie spolupráce CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií. Hlavným zámerom je zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do CERNu vo forme zakázok pre slovenské firmy, informovanie slovenských firiem o možnostiach dodávok do CERNu a vytvorenie nových spoluprác medzi CERNom a slovenským priemyslom.

Ďalším dôležitým zámerom je oboznámenie slovenských vedecko-výskumných inštitútov a firiem s možnosťami transferu technológií (komercializáciou vedeckých objavov a technológií vyvinutých vďaka fundamentálnemu výskumu vo fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre úžitok spoločnosti) a prispieť tak k novým partnerstvám, synergiám a akciám združujúcim akadémiu a priemysel.

Viac informácií nájdete na http://indico.cern.ch/e/CERN-SLOVAKIA2015, kde sa možno do 10. marca 2015 zaregistrovať. Podujatie bude vysielané livestreamom na http://www.thespot.sk/cern.

Pozvánka v slovenčine je na adrese: http://www.mhsr.sk/konferencia---cern-slovensko--priemysel-a-transfer-vedomosti/144862s

 


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky