Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Konferencia Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017

11.05.2017 15:36

Konferencia Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017Pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR usporiadali v dňoch 10 - 11. mája 2017 v Bratislave konferenciu Techsummit & Gadget Expo.
Jej druhý deň otvoril príhovorom štátny tajomník Rastislav Chovanec.

Zameral sa na témy Industry 4.0, Smart City, kybernetickej bezpečnosti, a tiež na nové možnosti spolupráce medzi štátnou sférou, samosprávou a súkromným sektorom v oblasti tzv. smart riešení. Účastníkom konferencie predostrel kroky, ktoré ministerstvo hospodárstva SR vyvinulo v úsilí pomôcť súkromnému sektoru naskočiť na vlnu 4. technickej revolúcie. Zároveň vyzval firmy na spoluprácu a predstavenie svojich smart riešení ministerstvu, ako aj samotným samosprávam. „Firmy majú príležitosť tieto riešenia otestovať na malej škále v slovenských mestách a následne expandovať aj do zahraničia s plnohodnotným produktom alebo riešením,“ uviedol.

Účastníci sa zaujímali aj o oblasť kybernetickej bezpečnosti, ktorá bude musieť zastrešovať komplexnejšie nielen odvetvia finančného sektora, ale aj napríklad sektor priemyselnej výroby, ktorý prechádza intenzívnou automatizáciou a robotizáciou. V tomto smere informoval o potrebe národnej a nadnárodnej bezpečnosti, prípadne vytvorenia určitého systému včasného varovania pred útokmi na strategické odvetvia ako sú napríklad automobilový či elektrotechnický priemysel. Naznačil aj otvorenie tejto témy na odbornej úrovni s poskytovateľmi možných riešení, ako aj výrobcami v priemyselnej sfére. Úloha ministerstva spočíva v legislatívnej alebo procesnej koordinácii riešenia otázky kybernetickej bezpečnosti.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky