Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Medzinárodní experti na inovácie radia Ministerstvu hospodárstva, ako naštartovať inovatívnu ekonomiku

05.11.2015 15:00

Medzinárodní experti na inovácie radia Ministerstvu hospodárstva, ako naštartovať inovatívnu ekonomikuMinister hospodárstva Vazil Hudák zriadil medzinárodný poradný orgán s cieľom pomôcť Slovensku naštartovať inovatívnu ekonomiku. Členmi rady sú úspešní podnikatelia, investori rizikového kapitálu, ako aj medzinárodne uznávaní experti na inovácie a startupy z USA, Anglicka, Nemecka, Fínska a Izraela. V týchto dňoch (4.-6. novembra) sa koná jeho prvé zasadnutie.

Cieľom tohto poradného orgánu bude poskytovanie poradenstva ministerstvu hospodárstva pri určovaní dlhodobých stratégií rozvoja slovenskej ekonomiky s dôrazom na inovácie, ako aj podporu pre slovenské firmy pri nadväzovaní kontaktov na zahraničné trhy. Prvé stretnutie v Bratislave s členmi rady, ministrom hospodárstva a jeho tímom zameraným na podporu inovácií bolo za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, predstaviteľmi úspešných slovenských inovatívnych firiem, podnikateľských inkubátorov, univerzít, ako aj nadnárodných firiem s cieľom získať lepší prehľad o stave inovácií na Slovensku a možností ďalšieho rozvoja. Členovia rady sa zúčastnili aj na konferencii Tatra Summit, na ktorej vystúpili v paneloch o inováciách a digitálnom priemysle. Od prvého zasadnutia poradného orgánu sa očakáva pochopenie silných stránok slovenskej ekonomiky, identifikácia hlavných výziev a nedostatkov inovačného prostredia a stanovenie oblastí, v ktorých bude MH SR v budúcnosti s poradným orgánom spolupracovať pri tvorbe a implementácii dlhodobých stratégií. Pravidelné stretnutia poradného orgánu sa budú uskutočňovať jeden až dva krát ročne a ďalšie individuálne konzultácie vo vybraných oblastiach budú priebežne, v závislosti od potreby ministerstva a možností jednotlivých expertov. Členstvo v poradnom orgáne pre inovácie funguje na dobrovoľnej báze.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky