Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

MH SR odovzdalo ceny za najlepšie inovatívne riešenia slovenských firiem roku 2016

24.05.2017 18:10

MH SR odovzdalo ceny za najlepšie inovatívne riešenia slovenských firiem roku 2016Štátny tajomník Rastislav Chovanec otvoril v utorok 23. mája v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 24. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu a 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky, osvetlenia a telekomunikácie ELO SYS. V rámci nich udelili ocenenia v súťaži „Inovatívny čin roka 2016,“ ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám.

„Nie náhodou sa tieto dva veľtrhy tento rok organizujú spoločne, pretože strojársky i elektrotechnický priemysel patria medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia Slovenskej republiky a v rámci slovenského priemyslu významne prispievajú k tvorbe hrubého domáceho produktu i zamestnanosti. Spojením oboch veľtrhov sa vytvorí reprezentatívny priemyselný veľtrh na Slovensku pre návštevníkov aj vystavovateľov,“ skonštatoval na otvorení štátny tajomník.
Neoddeliteľnou súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sú v tomto roku aj 4 samostatné tematické výstavy: EUROWELDING - zváranie, CAST-EX - zlievania a metalurgia, EMA – automatizácia, TECHFÓRUM – technické výstupy prác slovenských vysokých škôl a univerzít technického zamerania.
V súťaži Inovatívny čin roka 2016 sa v troch kategóriách zúčastnilo 31 spoločností. Rastislav Chovanec sa im počas odovzdávania ocenení poďakoval za účasť a vyzval ich, aby sa nebáli prezentovať svoje inovácie.
V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. za „Elektrónovo lúčový zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG.“ Komplex je určený na plne automatizované kadenčné zváranie sériových komponentov vyrábaných z hliníkových zliatin určených pre nezávislé kúrenia elektromobilov.
Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila projekt spoločnosti SOVA Digital, a. s. a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity „Digitálne dvojča.“ Koncept  je postavený na digitálnej kópii reálneho procesu, z ktorého sa kontinuálne zbierajú dáta.
Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia a. s., Bratislava „Management autobusových liniek.“ Ide o komplexný informačný systém, ktorý pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb asi 40 zmluvných autobusov prepravujúcich cca 8000 zamestnancov Volkswagen Slovakia na trojzmennú prevádzku z rôznych miest Slovenska. Systém poskytuje informácie o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla.

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky