Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

MHSR sa zapojilo do centrálneho systému evidencie poplatkov - e-Kolok

28.09.2015 14:28

MHSR sa zapojilo do centrálneho systému evidencie poplatkov - e-KolokMinisterstvo hospodárstva SR sa dňa 22. septembra 2015 zapojilo do CENTRÁLNEHO SYSTÉMU EVIDENCIE POPLATKOV – SLUŽBY e-Kolok.

Ide o systém evidencie správnych a súdnych poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a sú zúčtované prostredníctvom informačného systému verejnej správy pre platby a centrálnu evidenciu správnych a súdnych poplatkov v skratke „IS PEP“, ktorý tvorí súčasť riešenia služby e-Kolok. V rámci centrálneho systému evidencie poplatkov sa zabezpečuje najmä výber súdnych a správnych poplatkov, ich evidencia, spracovanie, zúčtovanie a prevod do štátneho rozpočtu.

Služba e-Kolok bude verejnosti – žiadateľom (poplatníkom) naplno poskytovaná od 1.10.2015, a to aktivovaním KIOSKU (platobného terminálu na úhradu poplatkov) v budove MH SR, ktorý umožní zaplatenie správneho poplatku priamo na úrade ministerstva a po jeho úhrade bude vydávať e-Kolky, a tiež sprístupnením NOVÝCH ÚČTOV pre bezhotovostné úhrady platieb.

KIOSK (platobný terminál na úhradu poplatkov) je umiestený na stene vo vstupnom vestibule od hlavného vchodu vpravo za registračným miestom licencií.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.

 

 


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky