Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Minister hospodárstva na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne

16.09.2015 12:50

Minister hospodárstva na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v BrneMinister hospodárstva SR Vazil Hudák sa v utorok 15.9.2015 zúčastnil na Brnianskom strojárskom veľtrhu. Za účasti českého rezortného kolegu, ministra Priemyslu a obchodu ČR Jána Mládka otvoril Slovenský národný deň. Tento rok v Brne vystavuje 1504 firiem z rôznych krajín sveta a Slovensko je druhým najväcším vystavovateľom. Zo Slovenska pricestovalo do Brna až 83 vystavovateľov.

Vazil Hudák pri otvorení Slovenského národného dňa zdôraznil, že priemysel sa v minulom roku na Slovensku podieľal na celkovej tvorbe HDP hodnotou prevyšujúcou 24%. "Je najvýznamnejším domácim nositeľom rastu, oproti minulému porovnateľnému obdobiu vzrástol HDP o 2,7% a v roku 2014 sektor zamestnával takmer pol milióna ľudí." V súčasnosti má najvýznamnejšie postavenie strojárstvo zahŕňajúce v sebe štyri hlavne priemyselné odvetvia - výrobu motorových vozidiel, návesov a prívesov, výrobu ostatných dopravných prostriedkov, výrobu strojov a zariadeni a výrobu kovových konštrukcií. Vzhľadom na štrukturálne zameranie má najväčší podiel na zamestnanosti, rastie HDP a tvorbe pridanej hodnoty jednoznacne výroba motorových vozidiel. V uplynulom roku bolo vyrobených 973 370 automobilov.

Podľa ministra priemyslu a obchodu ČR Jana Mládka na strojársky veľtrh do Brna tento rok pricestovala celá česká vláda, ktorá tu mala aj výjazdové zasadnutie, čím chcela umocniť dôležitosť tejto udalosti, nakoľko sa strojárenstvo podieľa významnou mierou na tvorbe HDP v Českej republike. "Tento rok je zároveň rokom priemyslu a zvyšuje sa v Českej Republike aj záujem o technické odbory v oblasti vzdelávania. Dôležitá je aj oblasť vedy a výskumu, ale ani Česká republika sa v tejto oblasti zatiaľ žiaľ, výrazne neposunula," konštatoval český minister.

Ministerstvo hospodárstva SR sa podieľa tiež na zlepšovaní podnikateľského prostredia a zvyšovaní výkonnosti slovenskej ekonomiky. Strategickým cieľom je napĺňanie dlhodobých potrieb priemyslu v oblasti podpory výskumu a inovácií, ktoré je nevyhnutné pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. "Kľúčovou úlohou je zintenzívnenie podpory aplikovaného výskumu a vývoja s priamym prepojením na priemysel, podpora inovatívnych firiem , start-upov a spin-offov, ktoré vznikajú a sú odrazom požiadaviek prostredia výrobných firiem pri zdokonaľovaní a využívaní novych znalostí vo výrobnom procese,"  pripomenul minister Hudák.

Súčasťou tohtoročného veľtrhu bolo aj zasadnutie 6. Medzirezortnej konzultačnej komisie medzi MH SR a MPO ČR a minister Vazil Hudák navštívil aj niektorých slovenských vystavovateľov.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky