Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Minister hospodárstva Vazil Hudák podporuje všetky dostupné nástroje na pomoc európskemu oceliarstvu

15.02.2016 16:47

Minister hospodárstva Vazil Hudák podporuje všetky dostupné nástroje na pomoc európskemu oceliarstvuEnergeticky náročný priemysel je dôležitý zdroj regionálnej zamestnanosti i ekonomického rastu a Slovensko, jedna z najpriemyselnejších krajín EÚ, mu bude venovať náležitú pozornosť počas nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ. Uviedol to minister hospodárstva Vazil Hudák, ktorý ako jeden z hlavných rečníkov vystúpil na Konferencii o energeticky intenzívnom priemysle v Bruseli.

Osobitne sa minister venoval európskemu oceliarskemu priemyslu a podporil úsilie „využiť všetky dostupné nástroje“, ktoré pomôžu riešiť jeho aktuálne ťažkosti.

„Situácia je zložitá, pretože čelíme pretlaku ocele a tá navyše prichádza za dumpingové ceny,“ pre médiá zosumarizoval V. Hudák v narážke na konkurenciu z Číny a čiastočne Ruskej federácie. „Aby si európski výrobcovia udržali podiel na trhu, musia ísť pod cenu a niekedy až na hranu výrobnej ceny,“ spresnil.

V uplynulých dňoch (12. februára) Európska komisia otvorila tri anti-dumpingové prešetrenia voči produktom z Číny. V prípade, že sa nekalá cenová súťaž potvrdí, Komisia prijme kroky na ochranu európskeho odvetvia.

Minister Hudák apeluje na rýchlosť preskúmania uvedených prípadov. „Tlačíme na ich rýchlosť, aby trvali šesť a nie deväť mesiacov.“

„Nejde nám pritom o žiadne opatrenia idúce proti základným trhovým pravidlám. Vychádzame z objektívnych ukazovateľov Svetovej obchodnej organizácie, aby bol obchod založený na spravodlivých a transparentných pravidlách hry,“ zdôraznil.

V. Hudák: Naše predsedníctvo bude riešiť dilemu európskeho rozsahu

Otázka ocele bude podľa ministra hospodárstva braná do úvahy aj pri rozhodovaní EÚ o tom, či Čína dostane štatút trhovej ekonomiky.

„Na jednej strane chceme a musíme s Čínou obchodovať – je to ekonomická mocnosť. Na strane druhej chceme obchodovať za férových podmienok,“ povedal V. Hudák s tým, že diskusia o tejto „dileme európskeho rozsahu“ zrejme prebehne aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Na domácej pôde je podľa V. Hudáka dôležité pracovať na zvyšovaní konkurencieschopnosti európskeho oceliarstva (napr. aj za pomoci Investičného plánu pre Európu) a venovať sa cenám energií, ktoré výrazne ovplyvňujú cenu produkcie energeticky náročného priemyslu. „To je aj úloha pre novú vládu, aby sa zamyslela nad štruktúrou cien na Slovensku a ako podporiť odvetvia priemyslu – výrobu ocele či hliníka – závislé od ceny energií,“ uzavrel minister Vazil Hudák pre médiá.

Konferencia o energeticky náročnom priemysle nadviazala na mimoriadne zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť z 9. novembra 2015 a sústredila sa na jeho viaceré hlavné výzvy – inovácie, investície, dodávky energie, obehové hospodárstvo a obchod. Na jej okraji minister Hudák absolvoval viacero pracovných rokovaní. Stretol sa s komisárkou pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elżbietou Bieńkowskou, s britskou partnerkou Annou Soubryovou, ako aj s generálnym tajomníkom Asociácie európskych výrobcov automobilov (ACEA) Erikom Jonnaertom.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky