Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Minister Hudák rokoval v Poľsku o inováciách a jednote digitálneho trhu

07.03.2016 09:41

Minister Hudák rokoval v Poľsku o inováciách a jednote digitálneho trhuV rámci bilaterálnych rokovaní sa 3. marca 2016 minister Vazil Hudák stretol s poľským podpredsedom vlády a ministrom rozvoja, ministerkou pre digitalizáciu, riaditeľom Campus Warsaw (startupový inkubátor Google pre strednú a východnú Európu) a s vedením Rady pre inovácie. Rokovania priniesli dohodu o spoločných aktivitách na najbližšie obdobie, napríklad zaradenie témy inovácií na spoločné zasadanie vlád Slovenska a Poľska, spoločný odborný seminár v rámci Ekonomického fóra v Krynici, či koordinovaný postup V4 v agende jednotného digitálneho trhu a inovácií počas SK PRES EÚ a PL PRES V4.

Minister Hudák predstavil poľskému ministrovi rozvoja Mateuszovi Morawieckemu aktivity Slovenskej republiky v oblasti inovácií, a to najmä iniciatívy na úrovni Európskej únie a štátov V4. Minister Morawiecki predstavil Plán zodpovedného rozvoja, ktorý bude podrobne rozpracovaný do konca roka 2016. Plán je založený na piatich pilieroch - reindustrializácia, rozvoj inovačných firiem, investície - kapitál, zahraničná expanzia a vyrovnaný sociálny a regionálny rozvoj. Jeho realizácia bude mať hodnotu 760 mld. PLN z fondov EÚ a národného príspevku a doplnok do 1 bilióna má tvoriť suma zo súkromných zdrojov firiem a úverov bánk. Plán je do istej miery obdobou koncepcie Smart Industry, obe strany sa preto dohodli na spolupráci v tejto oblasti. Poľská strana zároveň informovala o zriadení Rady pre inovácie (Innovation Council), ktorú tvoria:

  • Mateusz Morawiecki – podpredseda vlády, minister rozvoja (Predseda rady pre inovácie),
  • Prof. Piotr Gliński – podpredseda vlády, minister kultúry a národného dedičstva,
  • Jarosław Gowin – podpredseda vlády, minister pre vedu a vzdelávanie,
  • Anna Streżyńska - minister pre digitalizáciu,
  • Dawid Jackiewicz - minister financií.​

Pre efektívne uchopenie a implementáciu prierezovej agendy inovácií a zjednotenie snahy podporovať inovácie v kľúčových oblastiach, odporučili poľskí kolegovia zriadenie obdobného orgánu aj na Slovensku.

Ministri sa dohodli na viacerých spoločných aktivitách v priebehu roka 2016 (zorganizovanie slovensko-poľského, prípadne V4 inovačného fóra v Krynici v septembri 2016, účasť na medzinárodnej konferencii startupov v Aviation Valley v rámci PL PRES V4, účasť na medzinárodnej konferencii Friends of Industry vo Varšave). SR a PL sa tiež zhodli na potrebe zorganizovania pracovného stretnutia medzi partnermi vo Varšave/Bratislave v multistakeholders formáte k téme digitálny jednotný trh, ako aj na nutnosti zaradiť tému inovácií a digitálneho jednotného trhu na program spoločného zasadania vlád. Všetky spoločné aktivity majú poskytnúť priestor pre lepšiu koordináciu stanovísk a priorít medzi SR a PL, najmä vo vzťahu k EU pri presadzovaní spoločných záujmov.

Na stretnutí s Radou pre Digitalizáciu (orgánom spolupracujúcim s Radou pre inovácie) navrhla poľská strana za účelom spoločného postupu expertné rokovania k západoeurópskym obštrukciám pri fungovaní jednotného digitálneho trhu. Poľsko by reprezentovala Rada pre Digitalizáciu, Slovensko Koordinačný výbor pre digitálny jednotný trh. Dôležitosť lepšej koordinácie medzi našimi krajinami zdôraznila aj Rada pre Digitalizáciu. Obe strany sa zhodli, že je potrebné využívať V4 platformu pre inovácie (V4 Innovation Task Force) a zapojiť aj predstaviteľov privátneho sektora a všetkých relevantných stakeholderov z verejného sektora.
​Minister Vazil Hudák a Campus Warsaw prerokovali možnosti podpory (z úrovne vládnych a vzdelávacích inštitúcií) vzdelávacej kampane Googlu v e-vedomostiach v SR a možnosti prepojenia poľských iniciatív na podporu startupov so Slovenskou iniciativou Virtual Business Accelerator (virtuálny program na akceleráciu rastu a internacionalizáciu MSP, ktorý by mal fungovať v prvej fáze na Slovenksu a v druhej fáze aj na úrovni V4+) a ako aj zapojenia národných iniciatív do už existujúcej platformy V4.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky