Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Minister P. Žiga s eurokomisárom M.A. Cañetem o novom energetickom balíčku EÚ

24.03.2017 11:50

Minister P. Žiga s eurokomisárom M.A. Cañetem o novom energetickom balíčku EÚMinister hospodárstva Peter Žiga vo štvrtok v Bratislave rokoval s eurokomisárom zodpovedným za oblasť energetiky a zmeny klímy Miguelom Ariasom Cañetem o témach, ktoré vyplynuli z nedávno zverejneného balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov”. Stretli sa na okraj medzinárodnej konferencie asociácie plynárenských spoločností Eurogas, ktorá sa venovala úlohe zemného plynu z hľadiska dizajnu energetického trhu a príspevku plynu k energetickej efektívnosti a dekarbonizácii.

Rokovanie ministra Petra Žigu s eurokomisárom M.A. Caetem sa zameriavalo na témy
riadenie energetickej únie, nový dizajn trhu s elektrinou a podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.
 
Minister Žiga pripomenul úspechy, ktoré Slovensko dosiahlo v energetike počas predsedníctva v Rade EÚ. Spomenul dôležitosť vlastnej voľby energetického mixu jednotlivých krajín EÚ i zabezpečenie ich konkurencieschopnosti. Energetický balíček obsahuje podľa neho ambiciózne legislatívne návrhy. „Kľúčová bude úloha dosiahnuť synergiu medzi čiastkovými politikami a brať do úvahy princíp suverenity pri energetickom mixe, nákladovú efektívnosť, zachovanie konkurencieschopnosti a energetickej bezpečnosti. Bude nevyhnutné brať do úvahy ich dosahy na ceny energie, konkurencieschopnosť a tvorbu nových pracovných miest,“ pripomenul Peter Žiga.
 
Eurokomisár Cañete sa zaujímal o vývoj v oblasti transponovania predpisov EÚ do slovenskej energetickej legislatívy aj z pohľadu zmien a úprav v oblasti regulácie sieťových odvetví. Partneri okrem toho prediskutovali otázky týkajúce sa nových legislatívnych návrhov v oblasti riadenia energetickej únie, problematiky plnenia  klimaticko - energetických cieľov a aktuálny vývoj v tejto oblasti. Dôraz kládli na tvorbu a zabezpečenie plnenia národných plánov v jednotlivých segmentoch. Rokovanie sa venovalo aj legislatívnym návrhom v oblasti dizajnu trhu, nasadzovaniu obnoviteľných zdrojov energie a problematike zlepšovania infraštruktúry vrátane opatrení v oblasti kruhových tokov.
 
 
Odbor komunikácie MH SR
 

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky