Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Minister Peter Žiga odovzdal na premiére EFEKTIA 2017 cenu za energetickú efektívnosť

19.06.2017 16:41

Minister Peter Žiga odovzdal na premiére EFEKTIA 2017 cenu za energetickú efektívnosťPrvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť dnes vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave za účasti odborníkov na energetickú efektívnosť z verejného aj súkromného sektora. Špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt odovzdal minister hospodárstva Peter Žiga.

Mesto Malacky, obec Jablonec, spoločnosti HERN s.r.o. a Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. sú laureáti ocenenia EFEKTIA 2017 za najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR v štyroch hlavných kategóriách. Držiteľom hlavnej ceny prvého ročníka súťaže EFEKTIA 2017 pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie je Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci. Špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt si odniesla spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. za zníženie prevádzkových nákladov na chladenie v procese kalenia. Projekt umožnil spoločnosti odpojiť sa od dodávateľa chladu a vyrábať si ho svojpomocne. Zároveň priniesol veľkú finančnú úsporu, keďže šetrí až 92% pôvodných nákladov, a skvalitnil samotnú výrobu.
„Energetická efektívnosť je dôležitá podmienka konkurencieschopnosti firiem i celých ekonomík, preto aj ministerstvo hospodárstva podporuje a aj naďalej bude podporovať rozvoj progresívnych a energeticky úsporných technológií na Slovensku,“ povedal pri odovzdávaní ceny spoločnosti KINEX BEARINGS minister hospodárstva Peter Žiga.

Šéf rezortu hospodárstva na podujatí pripomenul, že energetická efektívnosť sa stala jedným z hlavných pilierov energetickej politiky Slovenskej republiky a zároveň aj prierezovou prioritou, ktorá je monitorovaná vo všetkých oblastiach národného hospodárstva.
„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo Akčný plán energetickej efektívnosti, ktorý bol schválený v apríli tohto roku. Obsahuje vyhodnotenie existujúcich opatrení a plán na dosahovanie budúcich úspor energie v priemysle, budovách, treťom a verejnom sektore, domácnostiach a doprave. Ciele energetickej efektívnosti pre rok 2020 boli v roku 2014 splnené. Našim úsilím je udržať si tento trend až do roku 2020,“ povedal Peter Žiga.
 
Energetické služby prispievajú nielen k znižovaniu spotreby energie, ale aj k zvyšovaniu kladného povedomia o úsporách energie.  V posledných troch rokoch sa dosiahnuté úspory energie v SR pomocou energetických služieb každoročne zdvojnásobujú.
„Do budúcnosti sa budeme naďalej snažiť podporovať rozvoj energetických služieb na Slovensku, ktoré sú aplikované najmä v oblastiach priemyslu a verejného sektora. Atraktivita energetických služieb je daná možnosťou prefinancovania investície zo samotných úspor dosiahnutých v konkrétnom projekte,“ dodal minister hospodárstva.
 
Odbor komunikácie MH SR

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky