Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Ministerské stretnutie k otázkam plynárenstva

04.12.2015 20:21

Ministerské stretnutie k otázkam plynárenstvaMinister hospodárstva Vazil Hudák sa 4.12. stretol v Prahe so svojím rezortným kolegom, ministrom priemyslu a obchodu ČR Janom Mládkom. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca v oblasti plynárenstva.

Ministri hovorili o prebiehajúcich plánovaných projektoch v rámci výstavby plynovej infraštruktúry v Európe a jej možných dopadoch na energetickú bezpečnosť regiónu a možných súvisiacich hospodárskych dopadoch.

Vazil Hudák po stretnutí uviedol:
"Vítam ústretový prístup zo strany ministra Mládka v oblasti spolupráce prepravy zemného plynu. Zhodli sme sa na tom, že je dôležité, aby naše krajiny postupovali spoločne pri riešení strategických otázok budúcich koridorov prepravy plynu a dohodli sme sa, že naše budúce kroky v tejto oblasti budeme koordinovať tak, aby neboli prijímané riešenia, ktoré by poškodzovali Slovenskú alebo Českú republiku."

V tomto kontexte minister Hudák tiež zdôraznil význam pripravovaného projektu Eastring, ktorý je dôležitý z hľadiska ďalšej diverzifikácie zdrojov a trás prepravy plynu v Európe.

Jan Mládek, minister priemyslu a obchodu ČR:
"Slovenská republika je tradične naším najbližším partnerom v rámci Európskej únie a s ministrom Hudákom sa osobne poznám niekoľko rokov. Obaja sme sa zhodli na potrebe udržať tranzitnú úlohu Ukrajiny ako ekonomicky najefektívnejšieho spôsobu dopravy zemného plynu do Európy, ako aj na dlhodobom zaujme oboch krajín na dokončení severojužného plynového koridoru a ďalšej diverzifikácie trás aj zdrojových teritórií."

Rokovanie bolo tiež zamerané na ekonomicky čo najefektívnejší variant integrácie trhov so zemným plynom v regióne strednej Európy. Pre Česko bol zaujímavý návrh Slovenska s možnosťou integrácie česko-rakúskeho trhu s využitím transportných kapacít slovenského prepravného systému bez nutnosti budovania novej infraštruktúry. Minister Mládek uistil ministra hospodárstva SR, že projekt BACI nikdy nebol zamýšľaný ako snaha obchádzať Slovensko a obaja potvrdili vzájomnú vôľu spolupracovať v oblasti prepravy zemného plynu v regióne.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky