Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Ministerstvo hospodárstva SR predlžuje výzvu

03.10.2016 14:37

Ministerstvo hospodárstva SR predlžuje výzvuMinisterstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predlžuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, ktorá bola vyhlásená za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum uzávierky výzvy:  19.10.2016

Kompletné znenie výzvy spolu s prílohami nájdete TU.


Zdroj: OK, MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky