Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Ministerstvo hospodárstva SR rozdelilo ceny v súťaži Inovatívny čin roka 2014

21.05.2015 15:45

Ministerstvo hospodárstva SR rozdelilo ceny v súťaži Inovatívny čin roka 2014V utorok 19. 05. 2015 bol za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislava Chovanca slávnostne otvorený 22. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Tohtoročný veľtrh sa teší mimoriadnej popularite u verejnosti i u vystavovateľov. Na veľtrhu má svoje stánky 405 vystavovateľov a zúčastňuje sa ho ďalších viac ako 250 spoluvystavovateľov. Stalo sa už tradíciou, že na tomto veľtrhu sa odovzdávajú Ceny ministra hospodárstva SR v súťaži "Inovatívny čin roka".


Aj v tomto roku rozdal štátny tajomník MH SR na návrh hodnotiacej komisie zloženej z odborníkov z viacerých rezortov  8 firmám  a 1 škole ceny za produkty, procesy a služby, ktorých inovatívne riešenie bolo ukončené v roku 2014.  Ocenení v troch kategóriách získali aj finančnú odmenu - víťazi 7 000 Eur, za druhé miesto 5 000 Eur a za tretie miesto 3 000 Eur.

Celkovo sa v tomto už 8.  ročníku súťaže zišiel rekordný počet 42 prihlášok. Návrhy zahŕňali široké spektrum od oblasti služieb spojených s využívaním e-governmentu, softvérových aplikácií zvyšujúcich komplexnosť a komfort poskytovaných služieb, cez netradičné a často originálne strojárenské technológie, až po výrobky, ktoré dosahujú svetové parametre a vzhľadom na svoju originalitu ju majitelia chránia podaním prihlášky na udelenie patentu.

"Úroveň prihlásených riešení postupne vzrastá. Pribudli prihlášky plné originálnych nápadov, pribudli prihlášky nabité modernými technológiami, ktoré môžeme smelo zaradiť na úroveň high-tech. Verím, že takéto podujatia ako „Inovatívny čin roka“ sú impulzom pre nových a nádejných inovátorov a nasmerujú ich pozornosť k riešeniam, ktoré pomôžu zlepšiť konkurencieschopnosť slovenského priemyslu", uviedol pri odovzdávaní cien štátny tajomník rezortu hospodárstva Rastislav Chovanec.

Ocenení v súťaži "Inovatívny čin roka 2014" podľa kategórií:

Výrobková inovácia

1. miesto – VUKI a. s., Bratislava, za súťažný návrh: Vodou riediteľné ekologické impregnanty Wasol na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena
2. miesto – Embraco Slovakia, s. r. o. Spišská Nová Ves, za súťažný návrh : Neu – produkt s budúcnosťou
3. miesto – RMC, s. r. o. Nová Dubnica, za súťažný návrh: Kontajnerová ošetrovňa ENIC-1C-Ambulance s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov

Technologická inovácia

1. miesto – EVPÚ a. s., Nová Dubnica, za súťažný návrh: Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu
2. miesto – VÚCHV, a. s., Svit, za súťažný návrh : Laboratórna linka na povrchovú úpravu plazmou
3. miesto – MONOGRAM Technologies, s. r. o., Bratislava, za súťažný návrh: MedOffice Operation Assistant

Inovácia služieb

1. miesto – Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová za súťažný návrh: E-vzdelávanie na strednej škole
2. miesto – VUJE, a. s., Trnava, za súťažný návrh: Školenie a výcvik pracovníkov úseku elektro atómovej elektrárne Bohunice na simulátore SWING EBO
3. miesto – Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica, za súťažný návrh: Integrované obslužné miesta/služby - IOM

 


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky