Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Ministra Hudáka prijali do baníckeho stavu

27.07.2015 16:18

Ministra Hudáka prijali do baníckeho stavuPočas 8. stretnutia banských miest a obcí, ktoré sa tento rok konalo v Banskej Bystrici v piatok 24. júla, prijali ministra Vazila Hudáka do baníckeho stavu. Samotný ceremoniál sa konal počas baníckej oslavy – tzv. „Šachtágu“ v provizórnych podmienkach kinosály Múzea SNP, kam sa účastníci ukryli pred silnou búrkou s prudkou prietržou mračien, ktorá sa podvečer prehnala Banskou Bystricou.

Na začiatku podujatia, ešte pred jeho slávnostným otvorením, udrel vedľa stanu, v ktorom sa ceremoniál mal konať, guľový blesk, ktorý poškodil zariadenie a samotnú konštrukciu stanu, a preto museli byť okamžite všetci účastníci podujatia evakuovaní do neďalekého pamätníka SNP, ktorý baníkom poskytol dočasné útočisko.

"My sme baníci, pokračujeme ďalej, pokiaľ vody Hrona neodplavia aj pamätník. Zdar Boh!" Týmito slovami otvorili baníci stretnutie pozdravom aj v jazykoch krajín V4, ktorých zástupcovia pricestovali do Banskej Bystrice, a minútou ticha si uctili obete tohto ťažkého povolania. Minister Vazil Hudák udelil následne čestné vyznamenania členom baníckych spolkov za udržiavanie tradícií. Nasledovalo prijímanie čestných členov do baníckeho stavu, počas ktorého museli adepti v baníckych uniformách pred stovkou účastníkov preukázať svoje vedomosti o baníctve, vypiť krígeľ piva na ex, pobaviť spoločnosť piesňou, či vtipom a na záver absolvovať čestný skok z pivného suda cez kožu. Banícky stav napokon prijal medzi seba ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka, primátora mesta pod Urpínom Jána Noska i jeho viceprimátorov.

"Som veľmi hrdý, že som sa dostal do baníckeho cechu - viem, že to má dlhú tradíciu a nie je jednoduché sa tam dostať. Je to pre mňa pocta,“ popísal svoje pocity Vazil Hudák. Pripomenul, že jeho rezort považuje baníctvo za veľmi dôležitú súčasť ekonomiky na Slovensku. „Snažíme sa pomôcť tak, ako sa dá, aby naše baníctvo mohlo naďalej pokračovať. Nie je to jednoduché, pretože sú tu zmeny z globálneho hľadiska, celkového energetického nastavenia na Slovensku, ale v rámci tých možností, ktoré máme, sa snažíme pomôcť," pripomenul Vazil Hudák.

Podujatie pokračovalo v sobotu 25. júla tradičnou oslavou kultúrneho dedičstva - Cisárskej vizitácie – na počesť návštevy synov panovníčky Márie Terézie Jozefa II. a jeho brata Leopolda v banských mestách spred 251 rokov. Tentoraz sa však podujatie nieslo v znamení 8. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, čomu organizátori prispôsobili i názov - Banícka vizitácia.

„Tohtoročné stretnutie v Banskej Bystrici spadá do osláv 760. výročia udelenia mestských práv osade, ktorej prívlastok „banská“ priamo súvisí s výskytom nerastného bohatstva a prítomnosťou saských kolonistov. Práve oni na území dnešného mesta vytvorili hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti. Hoci banská sláva mesta je už len históriou, zanechala za sebou nezmazateľné stopy a toto podujatie má poslúžiť na ich zviditeľnenie,“ dodal Vazil Hudák.

Banská Bystrica hostila viac ako 600 domácich i zahraničných baníkov. Jednotlivé spolky zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska prišli na Námestie SNP vo veľkolepom baníckom sprievode z Dolnej ulice. Ešte za slnečného počasia zaznela banícka hymna i príhovory hostí na tribúne. Neskôr museli program pre zlé počasie opäť prerušiť.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky