Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Minsk - Metalworking 2015

08.04.2015 14:04

Minsk - Metalworking 2015V dňoch 7. - 10. apríla 2015 prebieha v Minsku špecializovaná výstava Metalworking (Spracovanie kovov), zameraná na široké spektrum priemyselných technológií v oblasti obrábania kovov, strojárstva, konštrukčných materiálov a úspory materiálov.

Na výstave sa zúčastňuje 230 spoločností z 21 krajín (Rakúsko, Bielorusko, Nemecko, Izrael Taliansko, Španielsko, Čína, Litva, Lotyšsko, SAE, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Francúzsko, ČR, Švajčiarsko, Južná Kórea a Japonsko), ktoré predstavujú svoje výrobky a technológie v danej oblasti.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom, v rámci ktorého vystavovali firmy ECOFIL, spol. s r.o., EMSYST, spol. s r.o. a Delta-ML, s.r.o.. Slovenskú účasť zastrešovalo a spolufinancovalo MH SR v rámci projektu Podpora propagácie slovenského priemyselného potenciálu a účasť slovenských MSP z oblasti priemyselnej výroby na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015,realizovaného cez Operačný program EÚ Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V deň otvorenia veľtrhu navštívil slovenský stánok aj minister priemyslu Bieloruska Vitalij M. Vovk, ktorý bol stručne informovaný o cieľoch slovenskej expozície na veľtrhu a záujme SR o hospodársku spoluprácu s Bieloruskom.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky