Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Miroslav Obert na konferencii o energetike v Ostrave

18.09.2015 08:02

Miroslav Obert na konferencii o energetike v Ostrave V dňoch 16. - 17.9. 2015 sa štátny tajomník MH SR Miroslav Obert zúčastnil konferencie International Energy Club 2015 spojenou s rokovaním predstaviteľov rezortov zodpovedných za energetiku v rámci V4, ktorá sa konala v Ostrave v Českej republike.

V paneli týkajúcom sa výziev pri uvádzaní Energetickej únie do praxe, vystúpili aj zástupcovia krajín V4, český minister priemyslu a obchodu Jan Mládek a štátni tajomníci Maďarska, Poľska a Slovenska. Štátny tajomník M. Obert vo svojej prezentácii aj na tlačovej konferencii zdôraznil dôležitosť projektu Energetickej únie, s podmienku správne nastaveného systému riadenia, ktorý má byť otvorený, flexibilný a rešpektovať právo členských štátov definovať svoj vlastný energetický mix. Zachovanie princípu subsidiarity a zabezpečenie konkurencieschopnosti národného hospodárstva sú dôležitými kritériami pri rozhodovaní o budúcej podobe energetiky Európy. Pripomenul, že pre SR je jadrová energetika nenahraditeľnou súčastou energetického mixu, preto bude potrebné pozorne sledovať dopady nového dizajnu trhu s elektrinou na využitie jadrovej energie. Vyzdvihol nevyhnutnosť regionálnej spolupráce a diverzifikácie prepravných trás na zaistenie energetickej bezpečnosti, najmä prostredníctvom projektu Eastring. Všetci zúčastnení sa zhodli, že koordinácia v rámci krajín V4 v oblasti energetiky je úspešnou sférou spolupráce.


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky