Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Miroslav Obert navštívil Ukrajinu

02.03.2016 07:30

Miroslav Obert navštívil UkrajinuŠtátny tajomník Miroslav Obert absolvoval 25. a 26. februára 2016 pracovné stretnutia vo Ľvove na Ukrajine.

Zúčastnil sa na bilaterálnej konferencii, slovensko-ukrajinskej burze podnikateľských príležitostí v energetickej efektívnosti, rokovaniach s predstaviteľmi Ľvovskej oblasti, s poradcami ministra energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny a bývalým podpredsedom parlamentu. "V oblasti energetickej efektívnosti má Slovenská republika nastavený strategický a legislatívny rámec a je pripravená podeliť sa s ukrajinskými subjektmi o skúsenosti, ako aj o výzvy, ktoré pred ňou ešte stoja," konštatoval na základe prejaveného záujmu zo strany Ukrajiny Miroslav Obert. Počas rokovania s poradcami ministra energetiky a uhoľného priemyslu štátny tajomník vyzdvihol spustenie reverzných dodávok zemného plynu plynovodom Vojany – Užhorod, ktoré podporili energetickú bezpečnosť Ukrajiny. Na stretnutí s bývalým podpredsedom parlamentu R. Košulinským rezonovali témy aktuálnej politickej, ekonomickej a bezpečnostnej situácie na Ukrajine.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky