Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Miroslav Obert sa zúčastnil Regionálneho diskusného fóra na tému Energetická únia

28.04.2015 10:27

Miroslav Obert sa zúčastnil Regionálneho diskusného fóra na tému Energetická úniaDňa 24. apríla 2015 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo Regionálne diskusné fórum na tému Energetická únia. Fórum bolo zložené z dvoch častí, prvá časť pozostávala zo Seminára pre odborníkov v oblasti energetiky a druhá časť so začiatkom o 11:00 bola určená pre širokú verejnosť.

Fórum otvorili rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel, ktorá stretnutie spoluorganizovala, privítal prítomných hostí. V rámci diskusného panela vystúpili Maroš Ševčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť energetiky, poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka, Ivan Štefanec a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) Miroslav Obert. Komisár pre Energetickú úniu Ševčovič predstavil koncept Energetickej únie vrátane jej 5 hlavných priorít: energetická bezpečnosť, vnútorný trh s energiami, energetická efektívnosť, dekarbonizácia hospodárstva a rozvoj energetických technológií. Štátny tajomník MH SR Miroslav Obert odprezentoval energetickú politiku Slovenskej republiky a národný pohľad na návrh konceptu Energetickej únie. Informoval, že Slovenská republika chápe Energetickú úniu ako významný projekt EÚ a oznámenie Komisie o Energetickej únii predstavuje dobrý základ pre diskusie, ktoré momentálne prebehajú na všetkých úrovniach energetickej politiky EÚ. Na záver stretnutia nasledovala diskusia na otázky týkajúce sa energetickej únie.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky