Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Najnovšie vydanie Svetového energetického výhľadu IEA/OECD

11.11.2015 10:18

Najnovšie vydanie Svetového energetického výhľadu IEA/OECDVýkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) predstavil v Londýne dňa 10. novembra 2015 nové vydanie vlajkovej publikácie „Svetový energetický výhľad 2015“ (World Energy Outlook 2015 - WEO).

Tohtoročná správa sa popri komplexnej analýze globálnych energetických trendov, vychádzajúcej z predĺženia projekcií do roku 2040 a vývoja na energetických trhoch (ropa, zemný plyn, uhlie, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť, emisné trendy CO2) zameriava na analýzu scenára pokračujúcich nízkych cien ropy a vyhliadky nekonvenčného plynu. Na základe analýz trh s uhlím čaká turbulentné obdobie a sektor elektriny zohráva kľúčovú úlohu v procese dekarbonizácie svetových energetických systémov. Špeciálna kapitola WEO 2015 prináša hĺbkovú analýzu energetického sektora Indie. India bude v centre pozornosti svetovej energetiky, keďže táto energetická veľmoc prispeje najväčším podielom (zhruba jednou štvrtinou) na globálnom raste dopytu po energiách. Uspokojenie energetických potrieb Indie vyžaduje obrovský kapitálový záväzok a opatrnosť pokiaľ ide o implikácie na energetickú bezpečnosť a životné prostredie. IEA v Správe analyzuje opatrenia a formuluje odporúčania pre zlepšenie prístupu k moderným energetickým službám a pre rozvoj bohatého potenciálu energetických zdrojov regiónu spôsobom, ktorý prispeje nielen k podpore jeho rýchleho ekonomického a sociálneho rozvoja, ale najmä k riadeniu narastajúceho dopytu po energetických službách, výroby energií a sledovanie implikácií vývoja energetického sektora v tejto krajine.

Analýza a hodnotenie úlohy energetiky v boji so zmenou klímy bola vydaná v samostatnej špecializovanej správe, ktorá bola uverejnená už v júni 2015. Energetický sektor významne prispieva k tvorbe emisií CO2 - produkcia emisií skleníkových plynov v sektore energetiky je 2x vyššia než celkové množstvo emisií z ostatných zdrojov. Správa sleduje možné implikácie na energetickú bezpečnosť, hospodársky rast a prístup k energiám a jej vydanie je prepojené na konanie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP21), ktorá sa uskutoční koncom tohto roka v Paríži.

Hlavné posolstvá a odporúčania WEO 2015 budú prezentované odborníkom z IEA na deviatom ročníku stredoeurópskej medzinárodnej konferencii o energetike CEEC 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. - 24. novembra 2015 v Bratislave na tému „Energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť krajín strednej Európy“.
Fotogalérie:
Zdroj: IEA / MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky