Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Návšteva delegácie Európskej komisie

28.08.2015 12:47

Návšteva delegácie Európskej komisie Príprava slovenského predsedníctva v Rade EÚ bola témou dnešného rokovania zástupcov Ministerstva hospodárstva a Európskej komisie. Generálny riaditeľ DG Energy Dominique Ristori a štátny tajomník MH SR Miroslav Obert prediskutovali hlavné témy, ktoré bude Slovenská republika ako predsednícka krajina v druhom polroku 2016 riešiť. Rokovania sa zúčastnil aj predseda URSO a zástupcovia SEPS.

Predmetom rokovaní bola téma plánovanej agendy EÚ a pripravovaných legislatívnych dokumentov, a tiež program nášho predsedníctva. Ten sa bude zameriavať najmä na energetickú bezpečnosť, dobudovanie energetického trhu a nový dizajn trhu s elektrinou, zvyšovanie energetickej účinnosti, ako aj implementáciu a rozvoj nových technológií. Na rokovaní obidve strany zdôraznili dôležitosť posilňovania priamych kontaktov medzi Európskou komisiou a slovenskými inštitúciami, ktoré budú zohrávať v príprave a priebehu nášho predsedníctva kľúčovú úlohu. Európska komisia uznala, že Slovenská republika urobila mimoriadne veľký progres v oblasti energetiky a energetickej bezpečnosti. Európska komisia zároveň vyzdvihla štruktúru energetického mixu.

.„Svoje úsilie zameriame na dosiahnutie čo najväčšieho pokroku v témach, ktoré sú dnes na stole. V oblasti energetickej bezpečnosti a hľadaní spravodlivých riešení máme skúsenosti, ktoré vieme v rámci diskusií v Rade EÚ ponúknuť. Sme si vedomí vysokej politickej zodpovednosti a mimoriadneho významu energetických tém, obzvlášť v súčasnosti, v dobe zložitej geopolitickej situácie a v období klimatických zmien, ktorých sme svedkami,“ uviedol na rokovaní štátny tajomník MH SR Miroslav Obert a dodal: „Na predsedníctvo v Rade EÚ sa pripravujeme v celom rozsahu a zväčšujeme kapacity tak po personálnej, ako aj po odbornej stránke. Naši pracovníci absolvovali rad tréningov v Bratislave i priamo v inštitúciách EÚ v Bruseli pod vedením skúsených odborníkov. Oceňujem preto ústretovosť pracovníkov Európskej komisie, ktorí venujú našim kolegom svoj čas a odovzdávajú im cenné skúsenosti, ktoré počas predsedníctva budú môcť využívať.“

V rámci rokovaní sa otvorila aj téma nového dizajnu trhu s elektrinou, o ktorom sa už začala diskusia v rámci EÚ. Pre Slovensko sú tieto témy mimoriadne dôležité. Kľúčovou otázkou z nášho pohľadu bude najmä to, ako nový dizajn trhu prispeje k zníženiu nákladov na elektrinu a tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti priemyslu a k zníženiu zaťaženia domácností.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky