Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Návšteva rakúskeho vicekancelára Reinholda Mitterlehnera

16.04.2015 13:33

Návšteva rakúskeho vicekancelára Reinholda MitterlehneraMinister Pavol Pavlis rokoval v Bratislave s rakúskym rezortným kolegom Reinholdom Mitterlehnerom o ďalšom rozvoji vzájomných hospodárskych vzťahov. Tie v uplynulých rokoch dosiahli vysokú úroveň: Rakúsko je naším siedmym najdôležitejším obchodným partnerom; za minulý rok zároveň bolo pre Slovenskú republiku štvrtým najvýznamnejším exportným trhom – po Nemecku, Česku a Poľsku, na ktorý smerovalo vyše 6 % nášho vývozu v hodnote takmer 4 mld. EUR.

Obrat vzájomného obchodu celkovo dosiahol 5,5 mld. EUR, čo znamená pozitívne saldo bilancie Slovenska na úrovni cca 2,5 mld. EUR. Do Rakúska od nás smerujú ropné oleje, automobily minerálne palivá a oleje, stroje, koľajové vozidlá, železo, oceľ a výrobky z nich, a tiež topánky, drevo a nábytok. Základ ich vývozu tvoria komponenty pre automobilový sektor, strojársky priemysel, liečivá a rafinérske produkty.

Pozícia Rakúska ako druhého najvýznamnejšieho zahraničného investora – po Holandsku vyplýva z podielu 15,7 % na zahraničných investíciách u nás. V prepočte to za rok 2013 znamenalo 6,6 mld. EUR. Najvýznamnejší rakúski investori v SR sú v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, ďalej v sektore energetiky a v chemickom priemysle, v stavebníctve, hotelierstve, obchodných službách i logistike. Rakúsko zároveň patrí medzi 5 najvýznamnejších investorov, ktorým bola od roku 2002 priznaná štátna investičná pomoc celkovo vo výške 113,5 mil. EUR. V týchto podnikoch vzniklo takmer 5 000 nových pracovných miest a investície dosiahli vyše 526 mil. EUR.

Na stretnutí rezonovala aj téma ropovodu BSP Bratislava – Swechat. „Veľmi nás mrzí, že projekt BSP nenapreduje tak, ako by sme si predstavovali, pretože realizácia tohto projektu európskeho významu je zámerom Vlády SR. Radi by sme totiž nadviazali na vynikajúcu spoluprácu s Rakúskom v oblasti dodávok plynu aj pre oblasť dodávok ropy. Narážame však na aktivity tretieho sektora a tiež na negatívne stanovisko samosprávy. Chceme však so všetkými rokovať a nájsť spoločne ekonomicky aj ekologicky výhodné riešenie. Tiež sme listom požiadali pána Šefčoviča, aby k tejto téme zaujala stanovisko aj Európska komisia“, konštatoval Pavol Pavlis. Aj pre rakúsku stranu je realizácia projektu veľmi dôležitá, potvrdil Reinhold Mitterlehner: „Sme presvedčení, že toto vzájomné prepojenie krajín by viedlo k vyššej energetickej bezpečnosti a bolo by vynikajúcim riešením pre obe strany pri diverzifikácii zdrojov.“

Slovensko a Rakúsko v uplynulých rokoch úspešne spolupracovali aj na projektoch zvyšovania energetickej bezpečnosti. Predovšetkým išlo o vybudovanie cezhraničných prepojení pre ropu a plyn po plynovej kríze začiatkom roka 2009 ako dôsledku prerušení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. Tento projekt bol realizovaný už koncom roka 2010 a významne prispel k zvýšeniu bezpečnosti Slovenska v zásobovaní plynom, pretože umožňuje reverzný tok plynu z Rakúska na naše územie.

Pavol Pavlis informoval rakúskeho kolegu o projekte Eastring a požiadal ho o podporu, ktorú Reinhold Mitterlehner prisľúbil. V súvislosti so situáciou v rusko-ukrajinských vzťahoch a sankciami voči Ruskej federácii sa ministri zhodli, že majú negatívny dosah na hospodárstvo oboch krajín a riešením by v budúcnosti mala byť radšej diplomatická cesta. Rakúsky vicekancelár zároveň ocenil, že Slovensko poskytlo Ukrajine pomoc zabezpečením dodávok plynu

Obaja ministri sa zhodli aj v oblasti projektu Energetickej únie. „Návrh pána Šefčoviča vytvoriť energetickú úniu vníma rakúska strana mimoriadne pozitívne a určite vieme na oboch stranách nájsť vzájomnú podporu a spoločné línie a riešenia pri jej realizácii“, deklaroval Reinhold Mitnehmer. Slovenský minister zároveň dodal: Naďalej si však chceme zachovať autonómnosť v oblasti tvorby cien najmä pre zraniteľné skupiny obyvateľov a v oblasti energetického mixu.“

Pavol Pavlis ďalej ocenil kvalitu rakúskeho duálneho vzdelávania: „ Som veľmi rád, že Rakúsko je lídrom v oblasti duálneho vzdelávania a krajinou, kde sa chodíme v tejto oblasti inšpirovať, podobne, ako v Nemecku a vo Švajčiarsku. Radi by sme prebrali váš model a čo najskôr ho zaviedli do života aj na našom trhu. Veríme, že povedie ku kvalitnejšej vzdelanosti", povedal. Rakúsky vicekancelár vyjadril hrdosť nad ich úspechmi v tejto oblasti: “Tešíme sa z toho, že sme pre Slovensko inšpiráciou. Radi vám v tejto oblasti budeme v prípade záujmu nápomocní. "

 


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky